Σύμφωνα με τα ευρήματα της 25ης Ετήσιας Έκθεσης CEO της PwC, η συνεχιζόμενη πανδημία, αλλά και οι συνθήκες της αγοράς, όπως ο αυξανόμενος πληθωρισμός, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και το μεγάλο κύμα παραιτήσεων σε διάφορα μέρη του κόσμου, αυξάνουν την πίεση για τους CEO παγκοσμίως. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από ποτέ συγκριτικά  με τα τελευταία 10 χρόνια, όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας για το επόμενο έτος.

Έτσι λοιπόν, το 77% προβλέπει ισχυρότερη παγκόσμια οικονομία το επόμενο έτος, ενώ μόνο το 15% αναμένει ασθενέστερες συνθήκες. Παρουσιάζεται παράλληλα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της εμπιστοσύνης των πελατών και της αισιοδοξίας των CEO, καθώς και του κατά πόσον έχει αναληφθεί δέσμευση κλιματικής ουδετερότητας. Από την άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και στην υγεία κατατάσσονται ως οι κορυφαίες παγκόσμιες απειλές, ακολουθούμενες από την μακροοικονομική αστάθεια.

Τέλος, οι δεσμεύσεις για την κλιματική ουδετερότητα δεν αποτελούν προτεραιότητα – λιγότεροι από το ένα τέταρτο των CEO δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους έχουν αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 4.446 CEO από 89 χώρες κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2021.