Ένα 45% των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στη δυτική Ευρώπη θα επιδιώξουν στο μέλλον να προχωρήσουν σε περικοπές των θέσεων εργασίας σε αυτές, την ώρα που αντιθέτως σε διεθνές επίπεδο, ένα 40% των στελεχών θέλει να κάνει προσλήψεις, σύμφωνα με μια μελέτη της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers (PwC) με τίτλο «Global CEO Survey».

Σε παγκόσμιο επίπεδο το 23% των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων προβλέπει μειώσεις προσωπικού, ενώ το 28% θέλει να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των υπαλλήλων, σύμφωνα με την έρευνα αυτή που έγινε σε δείγμα 1.300 και πλέον ανώτατων στελεχών σε όλο τον κόσμο. Οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλο στην ευρωζώνη είναι οι πιο απαισιόδοξοι και ελάχιστοι εξ αυτών κάνουν σχέδια για προσλήψεις τα χρόνια που έρχονται, ενώ σχεδόν τρία τέταρτα των προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων στην Ινδία ή στη Μέση Ανατολή δήλωσαν ότι θέλουν να αυξήσουν το προσωπικό των επιχειρήσεών τους κατά τη ιάρκεια του 2013.

Είναι μάλλον στην Ινδία, παρά στην Κίνα, που σχεδιάζονται οι περισσότερες προσλήψεις από μέρους των επιχειρήσεων, ειδικά στους τομείς των κατασκευών και της λιανικής, ενώ μεγάλη ζήτηση έχουν και οι μηχανικοί. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων διεθνώς μονοούν πάντως ότι η συγκυρία είναι δύσκολη. Μόλις ο ένας στους πέντε σε διεθνές επίπεδο εκτιμά ότι η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία θα βελτιωθεί μέσα στη χρονιά, ενώ ένα 70% δήλωσε ότι σχεδιάζει να λάβει μέτρα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησής του. Τέλος, η μελέτη αποκαλύπτει ότι τα στελέχη των εταιρειών θεωρούν ότι έχουν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, κάτι που δυσχεραίνει τις προσλήψεις.