Το Technology & Innovation Hub στην Πάτρα εγκαινίασε η PwC Ελλάδας. Στόχος του εγχειρήματος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και η ένταξη των πλέον εξελιγμένων λύσεων τεχνολογίας στην κοινωνική και επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, με αρωγό το οικοσύστημα τεχνολογίας της Δυτικής Ελλάδας.

Το PwC Technology & Innovation Hub, σύμφωνα με την εταιρεία, «φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη για την ευρύτερη αναβάθμιση του τεχνολογικού προφίλ της περιοχής συμπληρώνοντας την αλυσίδα αξίας που δημιουργούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι κοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο του Technology & Innovation Hub θα αναπτυχθούν μεγάλης εμβέλειας projects, τα οποία αφορούν και στην υλοποίηση σημαντικών έργων τόσο ιδιωτικού όσο και δημόσιου χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Επιπλέον, το γραφείο στην Πάτρα θα αποτελέσει τον οδηγό για τη δημιουργία του ελληνικού PwC Experience Center που θα λειτουργήσει σύντομα στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν καινοτόμο χώρο συνδημιουργίας, όπου μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες της εταιρείας «θα σχεδιάζεται η λύση πολύπλοκων προβλημάτων, συνδυάζοντας επιχειρηματική οξυδέρκεια, ανθρωποκεντρική προσέγγιση και τεχνολογίες αιχμής, πάντα με γνώμονα τον τελικό χρήστη».

Ανάμεσα στους στρατηγικούς συμμάχους του Technology & Innovation Hub περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το «Επιστημονικό Πάρκο Πατρών» και ήδη σχεδιάζονται από κοινού δράσεις με στόχο τη σύγκλιση και αντιστοίχιση των πραγματικών αναγκών της αγοράς και του εκπαιδευτικού συστήματος.