Ως Great Place to Work® πιστοποιήθηκε η Pylones Hellas, ύστερα από αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω του ερωτηματολογίου έρευνας Trust Index. Ειδικότερα, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας την επιβράβευσε, αξιολογώντας τη συνολικά ως εργοδότη με βαθμολογία που άγγιξε το 92%, ενώ σημαντική ήταν και η αναγνώριση της πολιτικής που ακολούθησε -και που εξακολουθεί να εφαρμόζει- η εταιρεία την περίοδο της πανδημίας αναφορικά με την ενημέρωση, την προστασία και την πρόληψη των ανθρώπων της, καθώς η συνολική βαθμολογία στον τομέα αυτό έφτασε στο 97%.

Αναφερόμενη στην πιστοποίηση, η Νέλλη Δεδεμάδη, HR Manager της Pylones Hellas, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και μόνο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση ειδικά σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον εν μέσω δύσκολων συνθηκών όπως η πανδημία που βιώνουμε. Κύριο μέλημα μας να συνεχίσουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας, ενισχύοντας τη δημιουργία της εταιρικής μας κουλτούρας, με κύριο πυρήνα πάντα τους ανθρώπους μας».