Στην υπογραφή σύμβασης με τον ΑΔΜΗΕ προχώρησε η Q&R, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διαδικτυακή Εφαρμογή Επιλογής και Προσλήψεων Προσωπικού». Ειδικότερα, η αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στις 501.282 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ αντικείμενό της είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ORAMA HRMS, Υπηρεσίες Oracle Cloud Services, Συντήρηση εφαρμογής και αδειών χρήσης, αλλά και τεχνική υποστήριξη.

Με τη σύμβαση, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής – ανάλυσης απαιτήσεων, την παραμετροποίηση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών πλήρωσης θέσεων, την εγκατάσταση και ρύθμιση εφαρμογών, την εγγύηση του συστήματος και τέλος την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για τη χρήση και υποστήριξη των εφαρμογών.

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ενώ η Q&R έχει ήδη υλοποιήσει για τον ΑΣΕΠ, τη ΔΕΗ και το ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά.

(Πηγή: NetFax)