Ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με τίτλο «Brand Ambassadors», ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023 ο όμιλος Qualco. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, διάρκειας 1 ώρας, το οποίο σχεδιάστηκε για να εξοπλίσει τους εργαζόμενους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν #Qambassadors, δηλαδή Brand Ambassadors του ομίλου. Το μηνιαίο αυτό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο τόσο για αρχάριους όσο και για πιο έμπειρους χρήστες των social media και πραγματοποιείται από τη Νία Φιλογιάννη, Employer Branding Specialist του ομίλου, είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά σε open sessions.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές των social media, ούτως ώστε να συμβάλουν με τη δική τους μοναδική φωνή και άποψη στην προώθηση του brand. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι εξοικειώνονται με τα κοινωνικά δίκτυα και μαθαίνουν πώς να δημιουργούν ελκυστικό περιεχόμενο, να αξιοποιούν τη δύναμη της αφήγησης και να ενσαρκώνουν την ουσία του brand και των αξίων του ομίλου. Ταυτόχρονα, μέσα από παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές, παίρνουν την απαραίτητη γνώση ώστε να ενδυναμώσουν τη διαδικασία αυτή, προωθώντας την κουλτούρα και το διεθνές κλίμα του οργανισμού.

Interviewing skills training
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Interviewing Skills», το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 από την ομάδα του Talent Acquisition and Employer Branding του ομίλου Qualco. To εν λόγω πρόγραμμα, διάρκειας τριών ωρών, είναι προσβάσιμο σε όλους τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων και αποβλέπει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και στην κατανόηση βέλτιστων πρακτικών. Επιδίωξη του ομίλου είναι να δημιουργήσει μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, προετοιμάζοντας κατάλληλα τους νέους Team Leaders και επαγγελματίες που συμμετέχουν για πρώτη φορά, ώστε να διεξάγουν μια επιτυχημένη συνέντευξη.

Στο επίκεντρο της εκπαίδευσης βρίσκεται η εξάλειψη των προκαταλήψεων και η προώθηση μιας πολυπολιτισμικής κουλτούρας, αντανακλώντας τη διεθνή φύση του οργανισμού. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες διαδραστικού ρόλου (role play), στις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στην πράξη με τις βέλτιστες πρακτικές και να κατανοήσουν ποια στοιχεία πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις αξίες του ομίλου Qualco, την ισότιμη μεταχείριση και στο πώς όλοι μαζί θα συμβάλουν σε μια όμορφη και ξεχωριστή εμπειρία για τους υποψηφίους. Επισημαίνεται, τέλος, πως και τα δυο αυτά προγράμματα είναι ongoing, προκειμένου να διασφαλιστεί πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, παλιοί και νέοι εργαζόμενοι, μπορούν να τα παρακολουθήσουν, ενώ υλοποιούνται μέσω Teams αλλά και από κοντά στα γραφεία του οργανισμού.