Τι είναι το φαινόμενο της «αθόρυβης πρόσληψης»; συμβάλλει, άραγε, στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία εσωτερικών δεξαμενών ταλέντων και τον σχεδιασμό της διαδοχής και αν ναι, με ποιον τρόπο; 

Παρότι το φαινόμενο της «αθόρυβης πρόσληψης», ευρύτερα γνωστό ως «quiet hiring» μπορεί να φαίνεται ως μία νέα δημοφιλής τάση, στην πραγματικότητα, όμως, δεν αποτελεί νέο φαινόμενο στον χώρο της εργασίας.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Τον τελευταίο χρόνο, γίνεται όλο και συχνότερα λόγος για το Quiet quitting, δηλαδή την αθόρυβη παραίτηση. Δηλαδή, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το πώς οι εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να δίνουν επιπλέον προσπάθεια πέραν του απαραίτητου για την ολοκλήρωση της εργασίας. Υπάρχουν, όμως, και εκείνες οι περιπτώσεις -οι οποίες κάθε άλλο παρά λίγες είναι – που ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει νέες ευθύνες ή ακόμη και έναν νέο ρόλο στην ίδια εταιρεία, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στην αμοιβή και τον τίτλο του εργαζομένου, ανάλογα με τις νέες ευθύνες. Σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για την αθόρυβη πρόσληψη, δηλαδή το Quiet Hiring. Παρόλο που αυτή η πρακτική δεν είναι νέα, έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το πώς εφαρμόζεται και το αν είναι δίκαιη.

ΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ «ΑΝΑΓΝΩΣΗ»
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο όρος «αθόρυβη» υπονοεί την απουσία σαφούς επικοινωνίας από τους εργοδότες σχετικά με τις προθέσεις τους. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση, αφού μπορεί να αποτελεί αρνητική πρακτική όταν οι εργοδότες εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να μην αναβαθμίσουν ή να αυξήσουν τον μισθό των εργαζομένων. Από τηνη άλλη πλευρά, όμως, η αθόρυβη πρόσληψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες ως τρόπος εκπαίδευσης ή ανταμοιβής για τους εργαζόμενους που αποδεικνύουν υψηλή απόδοση. Και, ενδεχομένως, αυτή η οπτική να δίνει αξία στην πρακτική της αθόρυβης πρόσληψης, υπό προϋποθέσεις.

ΠΩΣ ΤΟ QUIET HIRING ΩΦΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ;
Σύμφωνα με τη μελέτη Workplace Le-arning Report 2023 του LinkedIn, οι απαιτούμενες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας έχουν αλλάξει κατά 25% από το 2015. Επιπλέον, 89% των ειδικών στον τομέα του learning & development συμφωνούν ότι η «προληπτική» ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων είναι κρίσιμη για το μέλλον της εργασίας.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το Quiet Hiring μπορεί να ωφελήσει τους οργανισμούς. Συγκεκριμένα:
Αξιοποίηση των ταλέντων: Η πρακτική αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να ανταποκριθούν στις αλλαγές στις απαιτούμενες δεξιότητες και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα των εργαζομένων για το κοινό καλό.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον οργανισμό: Παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες στους εργαζομένους, ο οργανισμός δείχνει το ενδιαφέρον του για τη συνεισφορά τους και επενδύει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη δέσμευσή του για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του.
Καλλιέργεια μίας νοοτροπίας ανάπτυξης: Σε αρκετές περιπτώσεις το φαινόμενο ενθαρρύνει τους εργαζομένους να γίνουν πιο δημιουργικοί και να αναζητούν εσωτερικές ευκαιρίες που ταιριάζουν με τις δεξιότητές τους.
Περισσότερες Ευκαιρίες για τους Εργαζομένους: Η αξιολόγηση, η εξέλιξη και η προαγωγή βασίζονται στις δεξιότητες των εργαζομένων, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες σε όλους, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία ή τον τίτλο εργασίας τους.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Κλειδί για την επιτυχία της πρακτικής του quiet hiring φαίνεται να είναι η διαφάνεια κατά τις συζητήσεις σχετικά με τις προσδοκίες του εργαζομένου για τη νέα του θέση ή ρόλο.
Η απλή ανάθεση επιπλέον εργασιών χωρίς εξήγηση σχετικά με την ευρύτερη σημασία ή τις μελλοντικές «επιπτώσεις» στην καριέρα του εργαζομένου, μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.