Η έρευνα της Randstad για τις τάσεις HR και τους μισθούς πραγματοποιήθηκε φέτος για άλλη μια φορά (από τον Δεκέμβριο του 2018 έως και τον Μάρτιο του 2019), καταγράφοντας τις τάσεις HR και τους μισθούς στη χώρα μας.

Απευθύνθηκε σε 433 υψηλόβαθμα στελέχη και στελέχη HR εταιρειών διαφορετικών κλάδων, διερευνώντας θέματα που περιλαμβάνουν την προσέλκυση ταλέντων, τη στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, τις πρακτικές στελέχωσης προσωπικού και τη διατήρηση ταλέντων, παρουσιάζοντας μία επισκόπηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο σημερινό ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της έρευνας, 82% των εταιρειών σχεδιάζουν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό το 2019, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι νέες προσλήψεις αναμένονται κυρίως στα τμήματα των Πωλήσεων και της Πληροφορικής / Τεχνολογίας, παρουσιάζοντας ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι. Αναφορικά με την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στο προσωπικό τους, 65% των εταιρειών και πάνω εφαρμόζουν την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σε μικρότερο ποσοστό, οι εταιρείες σχεδιάζουν τη βελτίωση του πακέτου αποδοχών για να ξεπεράσουν την έλλειψη δεξιοτήτων. Σε αντιστοιχία βρίσκεται και η προθυμία αύξησης των μισθών με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς σχεδόν οι μισές από τις συμμετέχουσες εταιρείες στην έρευνα είναι διατεθειμένες να αυξήσουν τους μισθούς που προσφέρουν κατά 15% για να πετύχουν αυτό το σκοπό.

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι αποχωρούν από μια επιχείρηση είναι η αποδοχή καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία, ενώ η επαγγελματική εξέλιξη θεωρείται για το 2019 ο σημαντικότερος παράγοντας για τη διατήρηση ταλέντων σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 2018, και ακολουθεί ο ανταγωνιστικός μισθός, παράγοντας που σημειώνει και αυτός αύξηση (6%).

Τέλος, το πιο σημαντικό στοιχείο για την προσέλκυση ταλέντων αποτελεί το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Κορυφαία στοιχεία αποτελούν επίσης, η ισχυρή επωνυμία του εργοδότη και οι ευέλικτες εργασιακές πολιτικές, οι οποίες αποκτούν φέτος μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρείες.