Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας τάσεων HR και μισθών που πραγματοποίησε η Randstad πάνω από το 80% των εταιρειών που συμμετείχαν επηρεάστηκε από την οικονομική κατάσταση το 2015.

Ωστόσο, εντοπίζoνται πιθανά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, με τις περισσότερες εταιρείες να σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις το 2016 και με την πλειοψηφία των νέων προσλήψεων να απορροφάται από το τμήμα πωλήσεων. Άλλα τμήματα που ενδεχομένως δουν αυξήσεις στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνουν το τμήμα IT/Πληροφορικής και το τμήμα Μάρκετινγκ/Επικοινωνιών.

Οι δύο κύριοι λόγοι για τις νέες προσλήψεις είναι η ανάγκη για νέες δεξιότητες και το λανσάρισμα νέων προϊόντων, μεταξύ άλλων. Οι προκλήσεις στον τομέα του HR για το 2016 σχετίζονται με την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, την προσέλκυση ταλέντων για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας, τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος και με τη διατήρηση των πιο αποδοτικών υπαλλήλων.

Αν και το 15% των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσε ότι δεν θα επηρεαστεί από την έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρείται, η μεγάλη πλειοψηφία θα επηρεαστεί και είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις, με μέτρα όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και αυξήσεις μισθών και παροχών ώστε να διατηρήσουν ή/και να προσελκύσουν ταλέντα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η κινητικότητα των υπαλλήλων δεν είναι υψηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο στις περισσότερες εταιρείες. Παρόλα αυτά, η προσέλκυση των κατάλληλων ταλέντων είναι κρίσιμη, όπως και η διατήρησή τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι οι παροχές που προσφέρουν για να διατηρήσουν τους καλύτερους υπαλλήλους περιλαμβάνουν επαγγελματική εξέλιξη, εκπαίδευση, μισθολογικές παροχές και μπόνους, μεταξύ άλλων.