Η πρόσφατη μετονομασία της, από Select σε Randstad, η συγχώνευση και η αναγνώριση ως δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας σε θέματα παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, φέρνουν στο επίκενρο την Randstad. To HR Professional συνάντησε τη Leigh Ostergard, Managing Director του ελληνικού σκέλους του πολυεθνικού αυτού κολοσσού.

<‘Σελίδα 1: Οι αλλαγές που επέφερε η μετάβαση από τη Select στην Randstad και η αποστολή της εταρείας’>
HR Professional: Ποιες αλλαγές επέφερε η μετάβαση από την Select στην Randstad;

Leigh Ostergard: Η απόφαση της εξαγοράς και συγχώνευσης προήλθε από το εξωτερικό. Μέχρι πρόσφατα ήμασταν κομμάτι της Vedior, η οποία είχε επίσης την έδρα της στο Άμστερνταμ. Το ίδιο και η Randstad. Αυτό που συνέβη, λοιπόν, ήταν ότι οι δύο εταιρείες ενώθηκαν σε μία, δημιουργώντας έναν κολοσσό ο οποίος, έχοντας εργασίες 17 δισεκατομμυρίων ευρώ καθίσταται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής HR στον κόσμο. Ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η ένωση ήταν κυρίως γιατί η Randstad δραστηριοποιούνταν σε 30 αγορές, ενώ η Vedior σε 54. Η τελευταία, μάλιστα, λειτουργούσε με περισσότερο αποκεντρωμένες δομές διοίκησης, ενώ δραστηριοποιούνταν κυρίως σε εξειδικευμένες αγορές.

«Αποστολή μας είναι να βοηθούμε τους υποψηφίους- από τη μια- να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και τις επιχειρήσεις- από την άλλη- να συνδυάσουν αποτελεσματικά την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία»

Με αυτή τη συνεργασία καλύπτουν ευρύ φάσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων. Ο τρόπος με τον οποίο η συνεργασία αυτή επηρεάζει τη λειτουργία μας στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι είναι άκρως θετικός και ανοίγει για την εταιρεία μας μεγάλους ορίζοντες ανάπτυξης. Η Randstad διακατέχεται από σπουδαίες αρχές, ειδικά σε ό,τι αφορά στους ανθρώπους, κάτι στο οποίο δίνουμε τεράστια σημασία και εδώ στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκαν οι παρεχόμενες επιλογές, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους υποψήφιους. Ειδικά σε ό,τι αφορά στους υποψήφιους, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι κάθε καλή ευκαιρία που παρέχεται σ΄ αυτούς, αντανακλάται και στους πελάτες.

HR Professional: Ποια είναι, όμως, τελικά η Randstad;

Leigh Ostergard: Η Randstad είναι ένας διεθνής οργανισμός που βοηθά τους ανθρώπους να βρουν εργασία. Ξεκινώντας ως ένα πρακτορείο εύρεσης προσωρινής απασχόλησης τη δεκαετία του ’60, εξελίχθηκε σε έναν πολυεθνικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με περισσότερους από 34.000 υπαλλήλους, οι οποίοι καλύπτουν 5.400 υποκαταστήματα σε 53 χώρες παγκοσμίως.

Η εταιρεία μας κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο για περισσότερα από δέκα χρόνια. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα τοπικό επιχειρηματικό εγχείρημα τη δεκαετία του 1990, αναπτύχθηκε τόσο, ώστε να αποτελεί σήμερα μέλος ενός διεθνούς οργανισμού που ηγείται στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, διαθέτοντας τέσσερα Γραφεία στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Randstad συνδυάζει το δυνατό τοπικό της δίκτυο με τη διεθνή εμπειρία. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το εύρος των υπηρεσιών μας για να καλύψουμε τις ανάγκες των δυναμικά αναπτυσσόμενων αγορών της Ελλάδας και της Κύπρου.

HR Professional: Ποια είναι η αποστολή της Randstad;

Leigh Ostergard: Στόχος της Randstad είναι να διατηρήσει αυτή την ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και στον αποτελεσματικό συνδυασμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Χάρη στο μοναδικό σύστημα συμβούλων, – όπου οι σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και για την επιλογή των υποψηφίων – καταφέρνουμε να συνδυάζουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες ατόμων και επιχειρήσεων. Αποστολή μας είναι να βοηθούμε τους υποψηφίους- από τη μια- να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και τις επιχειρήσεις- από την άλλη- να συνδυάσουν αποτελεσματικά την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία. Εν συντομία, αναλαμβάνουμε ένα ρόλο ζωτικό για τον εργασιακό κόσμο. Στο αποτέλεσμα αυτό οδηγούμαστε έχοντας ήδη γνωρίσει, εξυπηρετήσει και κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκόμενων μερών: Των πελατών, των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλου ατόμου ή οργανισμού που σχετίζεται μαζί μας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι υπηρεσίες που παρέχει η Randstad’>
HR Professional: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η Randstad;

Leigh Ostergard: Είναι πολλές. Αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Πάντα διδασκόμαστε από τη συσσωρευμένη εμπειρία μας και ανοίγουμε ορίζοντες για τη μελλοντική μας δράση. Επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών και των υποψηφίων μας. Γνωρίζοντάς τους καλύτερα, έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες τους και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Συγκεκριμένα, η Randstad παρέχει 5 είδη υπηρεσιών που συνοψίζονται στις: Προσωρινή Απασχόληση, Εξειδικευμένη Στελέχωση, Μόνιμη Στελέχωση, HR Solutions και Inhouse Services.

«Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε κυμαίνονται από διαχείριση και συμβουλευτική σε θέματα καριέρας, υπηρεσίες outplacement, coaching και αξιολόγησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι την εξωτερική ανάθεση εργασιών σχετικών με υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες»

Κύριος παράγοντας που διαφοροποιεί τη Randstad από τον ανταγωνισμό αποτελεί η μοναδική στελέχωση των τμημάτων μας. Κάθε τμήμα αποτελείται από συμβούλους, υπεύθυνους τόσο για την εξυπηρέτηση του πελάτη, όσο και για την επιλογή των υποψηφίων. Εργάζονται μαζί σαν ομάδα, φροντίζοντας να υπάρχει πάντα κάποιος διαθέσιμος για τους πελάτες και τους υποψηφίους μας. Παράλληλα, τα τμήματα ασχολούνται αποκλειστικά με συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι σύμβουλοι, έχοντας ήδη εμπειρία στην τοπική αγορά εργασίας, εξειδικεύονται στις επιχειρήσεις των πελατών τους, κατανοώντας και καλύπτοντας τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για θέσεις μεσαίων και έμπειρων διοικητικών στελεχών, προσλαμβάνουμε επιβλέποντες, managers, επαγγελματίες, ειδικούς και συμβούλους με πολύπλευρη και σφαιρική άποψη για την αγορά εργασίας, αλλά και εξειδικευμένη γνώση για πολλούς τομείς των προσφερομένων θέσεων. Τα στελέχη μας λοιπόν, έχουν γνώσεις πάνω σε θέσεις εργασίας όπως μηχανικών, εξειδικευμένων σε θέματα τεχνολογίας ή οικονομίας, καθώς επίσης και σε άλλους τομείς όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό, η Νομική, το Μάρκετινγκ και ο τομέας της γραμματειακής υποστήριξης. Οι άνθρωποι αυτοί αναλαμβάνουν ρόλο manager, product manager ή καθίστανται μέλη μιας ομάδας ενός συγκεκριμένου σχεδίου.

Το τμήμα Μόνιμης Στελέχωσης, επιπρόσθετα, ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη μόνιμων θέσεων στις επιχειρήσεις των πελατών. Μπορούμε να αναλάβουμε εξολοκλήρου μια καμπάνια για την εξεύρεση προσωπικού, πάντα σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας. Η Randstad κατανοεί ότι η μεγαλύτερη υποχρέωση που αναλαμβάνουν οι εταιρείες είναι η επένδυση στους ανθρώπους τους. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις σπάνια βρίσκουν το χρόνο να διεξάγουν μια επιτυχημένη αναζήτηση προσωπικού και πως η επιτυχής στελέχωση είναι καθοριστική στη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρείας τους.

Την ίδια στιγμή, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών HR Solutions, όπως η ανάληψη ενός σχεδίου, η διαχείριση εργασιακών θεμάτων και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής Ανθρώπινου Δυναμικού, που βασίζονται στη μακρόχρονη εμπειρία μας στον τομέα αυτό. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε κυμαίνονται από διαχείριση και συμβουλευτική σε θέματα καριέρας, υπηρεσίες outplacement, coaching και αξιολόγησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι την εξωτερική ανάθεση εργασιών σχετικών με υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτές οι υπηρεσίες, συνήθως, παρέχονται ξεχωριστά από την προσφορά προσωρινής και μόνιμης απασχόλησης.

HR Professional: Πώς η αλλαγή αυτή έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης της εταιρείας και των εργαζομένων της;

Leigh Ostergard: Σε ό,τι αφορά στη μεταρρύθμιση, η ομορφιά του όλου εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι μας επιτρέπεται να ξεκινήσουμε μια εσωτερική αναζήτηση, ώστε να εντοπίσουμε τα σημεία εκείνα στα οποία υπερέχουμε. Ταυτόχρονα μπορούμε να προσθέσουμε αξία και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που μέχρι σήμερα παρέχουμε με επιτυχία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εστιάζοντας σε τοπικό επίπεδο θα διαπιστώσουμε ότι συγκεκριμένες πρακτικές δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στην Ελλάδα. Άλλωστε, κάθε τοπική αγορά έχει τις ιδιαιτερότητές της.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Πώς η συγχώνευση επηρέασε τη σχέση με τους πελάτες και ποια η επίδρασή της στην ψυχολογία των εργαζομένων στα γραφεία της Randstad στην Ελλάδα’>
HR Professional: Έχετε την ευθύνη για την διοίκηση της Randstad Ελλάδος και Κύπρου. Ποια είναι, λοιπόν, η Leigh Ostergard;

Leigh Ostergard: Εργάζομαι για τον τομέα της στελέχωσης για δεκαπέντε χρόνια, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα. Πρόκειται μάλιστα για ένα αντικείμενο το οποίο με ενθουσιάζει όσο κανένα άλλο. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό; Γιατί συνεχώς αλλάζει. Ο δικός μας επιχειρηματικός τομέας, σχετίζεται άμεσα με την οικονομία, τον παλμό της και τους ίδιους τους ανθρώπους. Επομένως, τόσο οι επιχειρήσεις, που είναι οι πελάτες μας, όσο και οι υποψήφιοι, αλλάζουν. Και εμείς βρισκόμαστε στη μέση. Καθώς, όλοι αυτοί μεταλλάσσονται, προσαρμοζόμαστε και εμείς.

«Εμπλουτισμένοι από την τεράστια εμπειρία της πολυεθνικής Randstad είμαστε σε θέση να διευρύνουμε τους ορίζοντες της δράσης μας»

Η καταγωγή μου είναι από τις Η.Π.Α., και είχα την τύχη να έλθω στην Ελλάδα. Το θεωρώ τύχη, αλλά και εμπειρία ζωής να ζει μια Αμερικανίδα στην Αθήνα. Τώρα βιώνω μια νέα πρόκληση, που αφορά στη νέα αυτή πραγματικότητα για την εταιρεία μας. Για να είμαι ειλικρινής, εξαρχής το όλο εγχείρημα μου κίνησε αρκετά το ενδιαφέρον. Βασικοί λόγοι αποτελούσαν ο τρόπος ζωής και σκέψης της ελληνικής κοινωνίας και των ανθρώπων εδώ. Έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείται μια σπουδαία πορεία ανάπτυξης.

HR Professional: Πώς η μετάβαση από Select σε Randstad επηρέασε τη σχέση με τους πελάτες σας;

Leigh Ostergard: Θα έλεγα ότι από τη μεταβολή αυτή οι πελάτες μας δε θα μπορούσαν παρά μόνο να επωφεληθούν. Πλούσιοι από την τεράστια εμπειρία της πολυεθνικής Randstad, είμαστε σε θέση να διευρύνουμε τους ορίζοντες της δράσης μας, αλλά και να ικανοποιούμε τους πελάτες μας. Επίσης, εφόσον μιλάμε για έναν μεγαλύτερο σε μέγεθος και δραστηριότητα οργανισμό, η επιτυχία της στελέχωσης εμφανίζεται περισσότερο από εγγυημένη, καθώς δημιουργείται μια δεξαμενή υποψηφίων που ξεπερνά το τοπικό βεληνεκές και εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε πάντοτε για τους πελάτες μας. Με αυτή τη συγχώνευση, όμως, εντείνεται καθώς η Randstad διαθέτει ισχυρό όνομα στη διεθνή αγορά.

HR Professional: Πώς η συγχώνευση έχει επιδράσει και στην ψυχολογία των εργαζομένων στα Γραφεία της σημερινής Randstad στην Ελλάδα;

Leigh Ostergard: Μέχρι στιγμής, όλα βαίνουν καλώς, κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι. Στον κλάδο όπου δραστηριοποιούμαστε, για να καταλάβετε, έχει παραδοσιακά μεγάλο ποσοστό παραιτήσεων – μετακινήσεων προσωπικού. Πρόκειται για μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά, με νέους ανθρώπους, πολλά τεκταινόμενα και αρκετή κινητικότητα, ανά πάσα στιγμή. Επομένως, η πίεση που ασκείται είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Ωστόσο, είμαι περήφανη να σας ενημερώσω ότι τα ποσοστά αποχωρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο είναι πολύ μικρά. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να θυμίσουμε τη σημασία των καλών αλλά και «δεμένων» με την εταιρεία μας εργαζομένων, οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και βοηθούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξής της. Σε ό,τι αφορά στην Randstad, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αποτελεί μια από τις λίγες εταιρείες παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, οι οποίες έχουν βραβευθεί ως Best Workplace στην Ευρώπη.

Πρόκειται για μια επιχείρηση, δηλαδή, η οποία φροντίζει τους ανθρώπους της και προσπαθεί να τους παρέχει ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας και έκφρασης.

Όσον αφορά στα Γραφεία μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ήταν βέβαιο εξαρχής ότι θα υπάρξει αλλαγή και σε πολλές περιπτώσεις νέα δεδομένα. Οι εργαζόμενοι εδώ, όμως, αντιμετώπισαν την αλλαγή με θετικό τρόπο, αναζητώντας τα στοιχεία και τις ευκαιρίες  που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη μέχρι σήμερα εργασία τους. Θα τολμούσα να πω, ότι είδαν τη συγκεκριμένη μετάβαση ως μια επένδυση για τους ίδιους και για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκαν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τον κλάδο της στελέχωσης επιχειρήσεων, τα στρατηγικά σχέδια της Randstad για τα μάλλον «δύσκολα» χρόνια που έπονται και το στοιχείο που την καθιστά μοναδική’>
HR Professional: Πώς η οικονομική κρίση, στην οποία βαίνουμε, επηρεάζει τον κλάδο της στελέχωσης επιχειρήσεων;

Leigh Ostergard: Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση, σε οποιοδήποτε κλάδο δραστηριότητας και αν συμβαίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο της εξέλιξής της και αν βρίσκεται σήμερα, θα επηρεάσει κάθε επιχείρηση.  Από την άλλη μεριά, αυτό που θα μπορούσα να καταθέσω είναι πως με τους ανθρώπους που συναντώ σε καθημερινή βάση συζητάμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πράγματα σήμερα. Και καταλήγουμε όλοι σε ένα κοινό σημείο: Ότι τα πράγματα είναι καλά, απλά υπάρχει φόβος, όπως σε όλη την Ευρώπη άλλωστε, για αυτά που πιθανώς θα έρθουν. Τα χειρότερα όντως μπορεί να έρθουν και πολύ σωστά κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι έτοιμη για αυτό. Ωστόσο, κοιτώντας τα πράγματα καθαρά επαγγελματικά διαπιστώνουμε πως η έλλειψη ταλέντων παραμένει και οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε ανθρώπινους πόρους εξακολουθούν να είναι υψηλές.

«’Good to know you’ – το συγκεκριμένο σλόγκαν βασίζεται στα πραγματικά χαρακτηριστικά της Randstad: Τις αρχές μας, τις αξίες μας και τη γνώση της αγοράς εργασίας. Αυτό αποτελεί μια υπόσχεση που κρατάμε σε κάθε πτυχή των συνεργασιών μας»

HR Professional: Ποια είναι τα στρατηγικά σας σχέδια για τα μάλλον «δύσκολα» χρόνια που έπονται;

Leigh Ostergard: Αυτό που μπορώ προς στιγμή να σας πω είναι ότι τα σχέδια μας αφορούν στη συνέχιση του προγράμματος ενημέρωσης αποφοίτων που έχουμε θέσει σε εφαρμογή. Μέσα από επισκέψεις μας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα βοηθούμε τους νέους στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, ενώ τους προσφέρουμε συμβουλές, ώστε να συντάξουν καταρχήν το βιογραφικό τους και όχι μόνο. Αυτοί άλλωστε είναι και οι εργαζόμενοι του αύριο. Η πρακτική αυτή βοηθά την εταιρεία μας να γίνει ευρέως γνωστή, καθώς και να δημιουργήσει μια αστείρευτη δεξαμενή ταλέντων, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Παράλληλα, σκοπεύουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των υπηρεσιών HR Solutions όπως τα outplacement, coaching και στα σχετικά project που συνεχώς αναλαμβάνουμε.

HR Professional: Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που καθιστά τη Randstad μοναδική;

Leigh Ostergard: Με 100% βεβαιότητα σας λέω ότι είναι οι άνθρωποί μας. Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, το ποσοστό αποχωρήσεων είναι πολύ μικρό. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί η δραστηριότητά μας ως εταιρεία αφορά στους ανθρώπους. Αν δεν μπορούμε, λοιπόν, ως οργανισμός μέσα στη δική μας δομή να υλοποιήσουμε αυτά που προσφέρουμε στους πελάτες μας, τότε δε θα έπρεπε να δραστηριοποιούμαστε καν σε αυτή την αγορά. Αντικείμενό μας είναι οι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι πελάτες είτε υποψήφιοι. Με αυτούς δημιουργούμε σχέσεις, προσπαθούμε να δώσουμε το παράδειγμα στους υποψηφίους και να αναζητήσουμε τους σωστούς ανθρώπους για τους πελάτες μας.

Σε τελευταία ανάλυση, κάθε μας ενέργεια, μικρή ή μεγάλη σχετίζεται με τους ανθρώπους. Τα συστήματα, το όνομα, κάθε άλλο χαρακτηριστικό είναι σημαντικά. Ωστόσο, τα άτομα είναι εκείνα που θα φέρουν κάθε εγχείρημα σε πέρας και θα πρέπει να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που θα εξασφαλίζει την αφοσίωσή τους. Είμαστε εταιρεία καθαρά ανθρωποκεντρική. Είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε για τον άνθρωπο!

HR Professional: Τι σημαίνει το νέο σας μότο “Good to know you”;

Leigh Ostergard: Η Randstad είναι γνωστή για τις σταθερές αξίες της (Γνώση, Εξυπηρέτηση, Εμπιστοσύνη), τις οποίες συνοψίζουμε στη φιλοσοφία ‘Good to know you’.

Βασική μας πεποίθηση είναι η ουσιαστική επαφή με τον υποψήφιο, η γνώση των στοιχείων που το χαρακτηρίζουν και τις πραγματικές του επιθυμίες, καθώς επίσης και με τον πελάτη, ειδικά για ό,τι σχετίζεται με τις απαιτήσεις και ανάγκες του.

Περισσότερο από ένα απλό σλόγκαν, το “good to know you” περιέχει περιληπτικά όλη τη φιλοσοφία μας. Εκφράζει την αντίληψη και την επιθυμία μας να ακούμε. Εκφράζει την άκρως ανθρωποκεντρική μας προσπάθεια. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σλόγκαν βασίζεται στα πραγματικά χαρακτηριστικά της Randstad: Τις αρχές μας, τις αξίες μας και τη γνώση της αγοράς εργασίας. Αυτό αποτελεί μια υπόσχεση που κρατάμε σε κάθε πτυχή των συνεργασιών μας.

Στην εκάστοτε προσπάθειά μας κοιτάμε πίσω από τη βιτρίνα. Από τους υποψήφιους αναζητούμε να δούμε τα στοιχεία εκείνα που βρίσκονται στο παρασκήνιο, πίσω από αυτά που μας λένε στις συνεντεύξεις και να σχηματίσουμε το πλησιέστερο στην πραγματικότητα προφίλ. Για τους πελάτες μας, φροντίζουμε πέρα από την υλοποίηση των εκάστοτε projects να ερευνούμε και να ρωτάμε για τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες τους, προσπαθώντας να πραγματοποιήσουμε για τους ίδιους το τέλειο ταίριασμα. Το ίδιο επιδιώκουμε και για τις μεταξύ μας σχέσεις και τους συναδέλφους μας. Το σύνθημα “Good to know you” βρίσκει εφαρμογή και στην επαφή με τους συνεργάτες μας, πράγμα που έχει αντίκτυπο στους εξωτερικούς πελάτες μας.
<‘here’>