Για έκτη συνεχή χρονιά, η Randstad δημοσίευσε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας Employer Brand. Παράλληλα, ανέδειξε τους πιο ελκυστικούς εργοδότες στην ελληνική αγορά, βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζονται, καθώς και των προτιμήσεων και των προσδοκιών των εργαζομένων και των υποψηφίων.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ενσωματώσει την έννοια του employer branding, ως ενεργό, αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής τους επιχειρηματικής στρατηγικής. Σε μια αγορά εργασίας με συνεχώς αυξανόμενο τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων για τη διατήρηση και την προσέλκυση ταλέντων, με διαφοροποιημένες ανάγκες από τους υποψηφίους και τους εργαζόμενους και με νέα μοντέλα υβριδικής και απομακρυσμένης εργασίας, οι επιχειρήσεις επαναξιολογούν τη λειτουργία τους και αναζητήσουν μεθόδους ενίσχυσης του brand τους, έτσι ώστε να παραμένουν ή να αναδεικνύονται σε ελκυστικούς εργοδότες.

Η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίευσε, όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία 6 χρόνια, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας Employer Brand. Η έρευνα αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τις επιχειρήσεις, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των στρατηγικών τους για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, παρέχοντας χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια προτίμησης των δυνητικών υποψηφίων από ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, παρουσιάζοντας τους παράγοντες που καθορίζουν τους εργοδότες επιλογής και όχι ανάγκης. Στο πλαίσιο της έρευνας για την Ελλάδα, αναδεικνύονται ταυτόχρονα και οι πιο ελκυστικοί εργοδότες στην ελληνική αγορά, βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζονται, καθώς και των προτιμήσεων και των προσδοκιών των εργαζομένων και των υποψηφίων.

Η έρευνα για το 2023 αποτυπώνει τους μισθούς και τις παροχές ως κεντρικούς παράγοντες για την επιλογή και την αλλαγή εργοδότη, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου το κόστος ζωής είναι σημαντικά αυξημένο, την αξιολόγηση των επιχειρήσεων από τους υποψήφιους με κριτήρια όπως η εργασιακή σταθερότητα και οι ευκαιρίες εξέλιξης και εκπαίδευσης, τη μειούμενη τάση της τηλεργασίας και την αυξημένη σημασία της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο μισθός και οι παροχές παραμένουν και το 2023 ως ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή εργοδότη, κάτι που σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το σημερινό, αυξημένο κόστος διαβίωσης, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Παρά το γεγονός ότι το επίπεδο απολαβών είναι το κεντρικό στοιχείο αξιολόγησης των εργοδοτών, αυτοί παρουσιάζουν χαμηλή προσαρμογή στις προσδοκίες των εργαζομένων, με τους μισούς μόνο από αυτούς να αισθάνονται ότι αμείβονται αρκετά καλά, τη στιγμή που βαθμολογούν σχετικά χαμηλά τον τρέχοντα εργοδότη τους, σχετικά με τον μισθό και τις παροχές που τους παρέχει.
Αναφορικά με τους υπόλοιπους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή εργοδότη, στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας ακολουθεί το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, δείχνοντας ότι αποτελεί μια τάση που πλέον έχει μετατραπεί ως πάγια προσδοκία από τους εργαζόμενους, ενώ οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και η μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια παραμένουν δύο από τους σταθερούς παράγοντες για τους εργαζόμενους, τα τελευταία χρόνια. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί στοιχείο με συνεχώς αυξανόμενη δυναμική, εντούτοις δεν καταγράφει στην Ελλάδα αντίστοιχη αύξηση στις προσδοκίες των εργαζόμενων, όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι αξιολογούν (82%) ως πολύ σημαντικές τις μη οικονομικές παροχές κατά την επιλογή εργοδότη, τη στιγμή που οι οικονομικές απολαβές αποτελούν φυσιολογικά, ισχυρό κίνητρο για την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού (87%). Για τις γυναίκες (86%), η αξία των μη οικονομικών παροχών αναγνωρίζεται ακόμη περισσότερο συγκριτικά με τους άνδρες (76%), ποσοστά που παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα για τους εργαζομένους ηλικίας κάτω των 35 ετών.

«Η νέα εργασιακή πραγματικότητα έχει μεταβάλει σχεδόν κάθε πτυχή του επιχειρείν, με τις οικονομικές παροχές, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και τις δυνατότητες εξέλιξης να αποτελούν τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής εργοδότη. Από την άλλη πλευρά, αποδεικνύεται ότι η προθυμία της παραμονής ή της αποχώρησης των εργαζομένων καθορίζεται από έναν συνδυασμό παραγόντων. Καθώς οι ανάγκες των εργαζομένων διαφέρουν από άτομο σε άτομο και γενιά σε γενιά, είναι σημαντικό για τους εργοδότες να προσαρμόσουν τις παροχές τους όσο το δυνατόν περισσότερο σε ατομικό επίπεδο», υπογραμμίζει σχετικά ο Γρηγόρης Αναστασιάδης, Commercial Director, Randstad Hellas.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με την εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της αξιολόγησης των τρεχόντων εργοδοτών, το 15% των εργαζομένων στην Ελλάδα δήλωσε ότι έχει αλλάξει εργοδότη τους τελευταίους έξι μήνες, ποσοστό ελαφρώς μεγαλύτερο από το 2022 (13%). Αναφορικά με την πρόθεση αλλαγής εργοδότη, ένας στους πέντε περίπου (23%) εργαζόμενους δήλωσε ότι προτίθεται να αλλάξει εργοδότη μέσα στο έτος, αναλογία που διαφοροποιείται στις ηλικίες 18-34 ετών (27%), αποτυπώνοντας τη διαφορετική προσέγγιση στην εργασία των νεότερων γενιών εργαζομένων. Στον αντίποδα, ο φόβος απώλειας της εργασίας, είναι σημαντικός παράγοντας για το 16% των εργαζομένων (19% το 2022), με σχετικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις (Μακεδονία και Θράκη – 20%, Αττική – 14%).

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δύο στους τρεις Έλληνες εργαζόμενους (64%) θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τον εργοδότη τους λόγω των χαμηλών αποδοχών τους, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι ηλικίας 18-24 ετών τείνουν να αξιολογούν περισσότερα κριτήρια για την απόφαση αλλαγής εργοδότη, με το μισθολογικό να παραμένει ο βασικός παράγοντας για έναν στους δύο από αυτούς (53%).
Οι κεντρικοί παράγοντες, εκτός του μισθολογικού, που ενισχύουν την πρόθεση αλλαγής εργοδότη είναι ο φόβος απώλειας της εργασίας, η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η μείωση του χρόνου μετακίνησης, η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εργασία τους ή οι ευκαιρίες εξέλιξης της καριέρας. Οι παράγοντες αυτοί καταγράφονται από το σύνολο των εργαζομένων, όλων των ηλικιών, με αξιοσημείωτη εντούτοις διαφοροποίηση στην προτεραιότητα της βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η οποία παραμένει σημαντική μόλις για το 22% των εργαζόμενων άνω των 54 ετών.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας αποτελεί προτεραιότητα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν αναδιαμορφώσει αισθητά τις ανάγκες και τη στάση τους προς το καλύτερο. Τρεις στους τέσσερις Έλληνες εργαζόμενους υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική εξέλιξη είναι σημαντική (76%), ιδιαίτερα για τους νέους, ηλικίας 18-24 ετών (81%), ενώ το 45% των συμμετεχόντων στην έρευνα αισθάνεται ότι του δίνεται η ευκαιρία να εξελιχθεί μέσα στην επιχείρηση που εργάζεται (κάτω των 35 ετών – 50%). Ταυτόχρονα, η πλειονότητα των εργαζομένων (80%) θεωρεί σημαντικό ο εργοδότης τους να προσφέρει ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με μόλις το 45% να θεωρεί ότι του δίνεται η σχετική ευκαιρία, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να ενσωματώσουν οι επιχειρήσεις στη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

«Οι εργοδότες χρειάζεται να δίνουν ευκαιρίες τόσο στην επανεκπαίδευση όσο και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων. Η προσφορά ευκαιριών ανάπτυξης είναι ένα ισχυρό εργαλείο που συμβάλλει στη διατήρηση των εργαζομένων καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, η μειωμένη προσφορά ευκαιριών ανάπτυξης και η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εργασία αποτελούν σημαντικούς λόγους αποχώρησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει σίγουρα να εξετάσουν τη δυνατότητά τους να εξοικονομήσουν πόρους και να προσφέρουν αυτά τα εφόδια στο ανθρώπινο δυναμικό τους», σημειώνει ο Γρ. Αναστασιάδης.

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ: ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έχοντας διανύσει τρία χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η τηλεργασία, το μοντέλο εργασίας που ενσωματώθηκε σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων παγκοσμίως, μόλις τα τελευταία χρόνια, καταγράφει μειούμενη τάση (5% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος), τη στιγμή που μόνον το 21% των Ελλήνων εργαζομένων συνεχίζει να εργάζεται εξ αποστάσεως. Σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand της Randstad, συγκριτικά με το 2021, το υβριδικό μοντέλο εργασίας έχει μειωθεί από το 48% στο 21%, καταγράφοντας μια διαφορετική τάση, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η ενσωμάτωση της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας. Κρίνεται αναγκαίο για τους Έλληνες εργοδότες να υιοθετήσουν D&I στρατηγική και να τοποθετήσουν ψηλά στην ατζέντα τους τα θέματα αυτά, καθώς έχει βαρύνουσα σημασία για την πλειοψηφία των εργαζομένων και ιδιαίτερα για εκείνους που ανήκουν στη νεότερη γενιά (18-34).

«Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, είναι σημαντικό οι εργοδότες να κρατούν ως βασικούς κατευθυντήριους άξονες τις αρχές της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας, με δεδομένο ότι το 48% θεωρεί σημαντικό να εργάζεται για μια εταιρεία που υποστηρίζει τις αξίες αυτές. Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο για τους εργαζόμενους ηλικίας 18-34 ετών, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται περισσότερο για αυτά τα ζητήματα, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (41%)», σημειώνει ο Γρ. Αναστασιάδης.

ΟΙ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023
Η εταιρεία Παπαστράτος αναδείχθηκε, για τρίτη συνεχή χρονιά, ο ελκυστικότερος εργοδότης στην Ελλάδα για το 2023, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Employer Brand που πραγματοποίησε για έκτη φορά η Randstad στη χώρα μας. Για δεύτερη χρονιά, η εταιρεία ΙΟΝ κατακτά τη δεύτερη θέση, ενώ η Aegean Airlines καταγράφει μια σημαντική άνοδο που την φέρνει στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας (12η το 2022).

«Ένα περιβάλλον εργασίας με ίσες ευκαιρίες, στο οποίο τίθενται οι άνθρωποι ως προτεραιότητα, πάντα διακρίνεται και ανταμείβεται. Η οικονομική ευρωστία, η φήμη και η αξία της επιχείρησης, η σημασία ελκυστικών μισθών και παροχών, καθώς και η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα της εργασίας δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού. Η διατήρηση της ελκυστικότητας ενός εργοδότη είναι πλέον μια πολυπαραγοντική διαδικασία και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσουν ένα πλέγμα διαφορετικών παροχών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις προτεραιότητες εργαζομένων και υποψηφίων», σημειώνει σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας με τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για το 2023, ο Γρ. Αναστασιάδης.

Τη λίστα με τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για το 2023, συμπληρώνουν η Intralot, η ELPEN, η οποία κέρδισε τέσσερις θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο Σκλαβενίτης, η LAMPSA Hotels, η Τράπεζα της Ελλάδας και η Βιομηχανία Παπαδοπούλου, οι οποίοι βρίσκονται και το 2023 στους πρώτους δέκα εργοδότες καθώς και το Costa Navarino, το οποίο βρίσκεται για πρώτη φορά στη σχετική λίστα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η Έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) αποτελεί την πιο πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα πάνω στην εικόνα του εργοδότη με περισσότερους από 163.000 συμμετέχοντες σε 32 χώρες παγκοσμίως, οι οποίοι αξιολόγησαν συνολικά 6.022 επιχειρήσεις. Η έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) αποτελεί την πιο λεπτομερή έρευνα παγκοσμίως, μελετώντας την ελκυστικότητα των μεγαλύτερων εταιρειών σε αριθμό προσωπικού, έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό, καθώς και τα κριτήρια προτίμησης των δυνητικών υποψηφίων σε έναν νέο εργοδότη. Για την Ελλάδα, η έρευνα διεξάγεται για έκτη συνεχή χρονιά αξιολογώντας ένα δείγμα των 150 μεγαλύτερων εταιρειών σε αριθμό προσωπικού. Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν 3.547 άτομα, μεταξύ των οποίων, Έλληνες φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι, ηλικίας από 18 και 65 ετών, ενώ οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά τον Ιανουάριο του 2023. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναδεικνύονται σημεία που αφορούν στα κριτήρια επιλογής εργοδότη, τους λόγους παραμονής και αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, τους κλάδους που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις και την πρόταση αξίας των εργοδοτών.