Στη σύγχρονη εποχή της εργασίας, η έννοια του employer branding αποτελεί βασικό ζητούμενο και στόχο κάθε οργανισμού, καθώς, εκτός της δημιουργίας μίας ελκυστικής εικόνας εργοδότη, αντιπροσωπεύει την ουσιαστική ανάδειξη των αξιών, της κουλτούρας και των πρακτικών μίας εταιρείας. Μέσω μίας δομημένης στρατηγικής employer branding, οι εταιρείες συνθέτουν ένα περιβάλλον εργασίας που είναι ελκυστικό για τους τωρινούς και μελλοντικούς εργαζομένους, προσελκύοντας τα ταλέντα και διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

Η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίευσε, για έβδομη συνεχή χρονιά, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας Employer Brand, που μελετά την ελκυστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια προτίμησης των δυνητικών υποψηφίων από ένα νέο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της έρευνας για την Ελλάδα για το 2024, αναδεικνύονται και οι πιο ελκυστικοί εργοδότες στην ελληνική αγορά, βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζονται, καθώς και των προτιμήσεων και των προσδοκιών των εργαζομένων και των υποψηφίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο μισθός και οι παροχές παραμένουν, και το 2024, σταθερά στην κορυφή των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή ενός εργοδότη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της οικονομικής αμοιβής και των εργασιακών παροχών στην ικανοποίηση και την προσέλκυση των εργαζομένων. Ωστόσο, παρά τη σημαντικότητά τους, μόνο το μισό περίπου των εργαζομένων στην Ελλάδα αισθάνεται ότι ο τρέχων εργοδότης του ικανοποιεί πλήρως τις μισθολογικές του προσδοκίες – με τη Gen X να εμφανίζει μικρότερη ικανοποίηση σε σχέση με τις νεότερες γενιές, όσον αφορά στον μισθό και τις παροχές. H εργασιακή ασφάλεια που προσφέρει ο εργοδότης παραμένει σταθερά σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης από τους εργαζόμενους, ενώ λειτουργεί, σε μεγάλο βαθμό, και ως αντίβαρο στις μη ικανοποιητικές αμοιβές. «Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, καταγράφεται ένα χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργαζομένων και των προσφερόμενων παροχών από τους εργοδότες που πρέπει να γεφυρωθεί, όχι μόνο για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, αλλά και για την ενίσχυση της συνολικής ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας των εργοδοτών στην ανταγωνιστική ελληνική αγορά εργασίας», υπογραμμίζει ο Γρηγόρης Αναστασιάδης, Commercial Director, Randstad Hellas.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή εργοδότη, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και η επαγγελματική εξέλιξη καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην προτίμηση των εργαζομένων. Η έννοια της ισότητας, καθώς και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής συμπληρώνουν τις προτεραιότητες των εργαζομένων σε ό,τι αφορά στην επιλογή εργοδότη.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το μη ικανοποιητικό πακέτο παροχών και αποδοχών παραμένει η βασική κινητήριος δύναμη πίσω από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και την απόφαση αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί η μεγάλη διάσταση απόψεων ανά γενιά εργαζομένων, με τη Gen Ζ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευθυγράμμιση των απόψεών της με τις αξίες και την πολιτική συμπερίληψης των εργοδοτών της, ενώ οι Millennials και η Gen X είναι πιο πιθανόν να σκεφτούν να αφήσουν την τρέχουσα εργασία τους, με σκοπό να βελτιώσουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ή να αναζητήσουν καλύτερες εργασιακές ευκαιρίες. Επιπροσθέτως, η δελεαστική οικονομική προσφορά για άλλη θέση εργασίας και η μη οικονομική ευρωστία μίας εταιρείας, που εμπεριέχει τον φόβο για περικοπές θέσεων εργασίας, συνιστούν βασικούς λόγους αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπως κατέγραψε η έρευνα για το 2024, η δυσαρέσκεια ως προς το μισθολογικό πακέτο, ήταν πιο έντονη στους εργαζόμενους που δεν λαμβάνουν κάποιο πρόσθετο ποσό για την αντιστάθμισης του αυξημένου κόστους ζωής με τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους να το θεωρούν σημαντικό λόγο για αποχώρηση. Πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομένων δεν έχει λάβει καμία μορφή οικονομικής υποστήριξης για να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος ζωής και εύλογα διαπιστώνεται ότι αυτή η κατηγορία εργαζομένων έχει περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει από την εργασία του (47%), συγκριτικά με αυτούς που λαμβάνουν ολοκληρωμένες παροχές (7%). «Αναλύοντας τους λόγους αποχώρησης των εργαζομένων, που επικεντρώνονται σε πολλαπλές πτυχές, σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι που δεν λαμβάνουν επαρκείς ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αποχωρήσουν από τον οργανισμό τους σε σύγκριση με αυτούς που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Η επαγγελματική εξέλιξη αναγνωρίζεται ως σημαντική από τουλάχιστον τέσσερις στους πέντε εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παροχής ευκαιριών εκπαίδευσης για τη διατήρηση των εργαζομένων και την ανάπτυξή τους», σημειώνει ο Γρηγόρης Αναστασιάδης.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρά την εδραιωμένη αναγνώριση της σημασίας της προώθησης της ενσωμάτωσης στον χώρο εργασίας, λιγότερο από το 50% των εργαζομένων βρίσκει ικανοποιητική ανταπόκριση από τους εργοδότες του. Οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση ανάμεσα στην επαγγελματική εξέλιξη και την εργασιακή ασφάλεια, τάση που αποτελεί επιπρόσθετο κίνητρο για τις εταιρείες να επενδύουν σε πολιτικές και πρακτικές που προωθούν την ισότητα στον χώρο εργασίας, προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους ταλαντούχους εργαζομένους.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Παρά το γεγονός ότι μόλις ένας στους δέκα εργαζόμενους χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε τακτική βάση, η προοπτική της αυξάνεται ακόμη περισσότερο στη Gen Z, φτάνοντας το 18%. Σχεδόν δύο στους τρεις εργαζομένους περιμένουν τουλάχιστον κάποια επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους τα επόμενα πέντε χρόνια, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται μεταξύ εκείνων που τη χρησιμοποιούν ήδη στην εργασία τους (79%).

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2024
Η εταιρεία Παπαστράτος αναδείχθηκε ο ελκυστικότερος εργοδότης στην Ελλάδα για το 2024, για τέταρτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand που πραγματοποίησε για έβδομη φορά η Randstad στη χώρα μας. Ακολουθεί η ΒΙΑΝΕΞ Φαρμακευτική, που ανελίχθηκε από την έβδομη θέση που βρισκόταν το 2022 στη δεύτερη και η Aegean Airlines στην τρίτη θέση, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Τις πέντε πιο ελκυστικές εταιρείες συμπληρώνουν η Βιομηχανία Παπαδοπούλου, που ανέβηκε από την ένατη στην τέταρτη θέση της κατάταξης και η εταιρεία Σκλαβενίτης.

Οι 5 πιο ελκυστικές εταιρείες για να εργαστεί κανείς στην Ελλάδα είναι όλες δημοφιλείς για την οικονομική ευρωστία και τη φήμη τους, με την εργασιακή σταθερότητα και την ασφάλεια να αποτελούν επίσης βασικούς παράγοντες για την πλειονότητα των εργαζομένων. Τη λίστα με τους πιο ελκυστικούς εργοδότες συμπληρώνουν η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), η ELPEN Φαρμακευτική, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η εταιρεία Skroutz, καθώς και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ).
«Είναι τουλάχιστον ορατό πλέον, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνας της Randstad, ότι οι εταιρείες που μπορούν να προσλαμβάνουν και να διατηρούν αξιόλογα στελέχη, νοιάζονται ουσιαστικά για το Employer Brand τους. Επενδύοντας στη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της φήμης του εργοδότη, οι εταιρείες αποκτούν δεδομένα που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, ευθυγραμμισμένη με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας», υπογραμμίζει ο Γρηγόρης Αναστασιάδης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η Έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) αποτελεί την πιο πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα πάνω στην εικόνα του εργοδότη με σχεδόν 173.000 συμμετέχοντες σε 32 χώρες παγκοσμίως, οι οποίοι αξιολόγησαν συνολικά 6.084 επιχειρήσεις. Η έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) αποτελεί την πιο λεπτομερή έρευνα παγκοσμίως, μελετώντας την ελκυστικότητα των μεγαλύτερων εταιρειών σε αριθμό προσωπικού, έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό, καθώς και τα κριτήρια προτίμησης των δυνητικών υποψηφίων σε έναν νέο εργοδότη. Για την Ελλάδα, η έρευνα διεξάγεται για έβδομη συνεχή χρονιά, αξιολογώντας τις 150 μεγαλύτερες εταιρείες σε αριθμό προσωπικού. Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν 3.500 άτομα, μεταξύ των οποίων, Έλληνες φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι, ηλικίας από 18 και 65 ετών, ενώ οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά τον Ιανουάριο του 2024. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναδεικνύονται σημεία που αφορούν στα κριτήρια επιλογής εργοδότη, τους λόγους παραμονής και αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, τους κλάδους που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις και την πρόταση αξίας των εργοδοτών.