Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για τα προγράμματα Outplacement (Επανατοποθέτησης Εργαζομένων) που πραγματοποίησε η Randstad Hellas για 5η συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα από τις εταιρείες που προσέφεραν Outplacement το 2014, το 79% το προσέφερε επιλεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο την αυξημένη δυσκολία του ατόμου στην εύρεση της επόμενης εργασίας καθώς και την επιθυμία αναγνώρισης και επιβράβευσης συνεισφοράς του εργαζομένου στην εταιρεία. Ταυτόχρονα, από το 30% των επαγγελματιών που έχει αξιολογήσει συμμετέχοντα προγράμματος Outplacement σε συνέντευξη επιλογής, το 60% παρατήρησε θετική επίδραση στη συνολική παρουσία του συμμετέχοντα στη συνέντευξη και το 48% παρατήρησε διαφορά στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τη θέση εργασίας.

Η Eταιρική Kοινωνική Εικόνα σε ποσοστό 85% καθώς και η φήμη της εταιρείας ως δυνητικού εργοδότη (84%) θεωρούνται τα σημαντικότερα οφέλη ενός προγράμματος Outplacement για την εταιρεία σύμφωνα με τα στελέχη της, με το 75% να δηλώνει επίσης ότι τα προγράμματα Outplacement ενισχύουν τη δέσμευση στην εταιρεία και την εταιρική κουλτούρα και το 40% ότι αυξάνεται η αποδοτικότητα των εργαζόμενων που παραμένουν στην εταιρεία. Επίσης, το 64% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα έπρεπε το Outplacement να είναι υποχρεωτικό κατά την αποχώρηση από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία όπως ισχύει και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με τις συστάσεις και την καλή φήμη της εταιρείας (56%) να είναι το κυριότερο κριτήριο με το οποίο οι εταιρείες επέλεξαν την εταιρεία συμβούλων που παρείχε την υπηρεσία.

Στοιχεία όπως η πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας (77%) καθώς και η πρακτική βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας (73%) αποτελούν τα σημαντικότερα οφέλη για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό. Ενώ η ψυχολογική υποστήριξη του συμμετέχοντα αναδείχθηκε ο τρίτος παράγων σε ποσοστό 50%. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα το 89% των επαγγελματιών του συνολικού δείγματος που γνώριζε τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα την πρότεινε σε άλλους συναδέλφους και σε συνεργαζόμενες εταιρείες.