Η Randstad Hellas θέλοντας να καταγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τον τρόπο που οι αλλαγές επηρέασαν διαφορετικά τμήματα των επιχειρήσεων και την επίδραση όλων αυτών στον κλάδο διεξήγαγε για τρίτη συνεχή χρονιά την έρευνα HR & Workplace Trends Report.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τρεις κυριότερες προκλήσεις για τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού παραμένουν ίδιες με τα προηγούμενα έτη και είναι: πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων της επιχείρησής μας, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τους καλύτερους υπαλλήλους της επιχείρησης και επομένως, πώς αποφεύγουμε τη μετακίνηση των ταλαντούχων εργαζομένων σε ανταγωνιστικές εταιρείες και τέλος πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ταλαντούχους ηγέτες για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Όταν ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες ποιες ηγετικές ικανότητες πρέπει να διαθέτει ένας χαρισματικός ηγέτης, εκείνοι (τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο) όρισαν ως τις τρεις κυριότητες: την ικανότητα να παρακινεί και να εμπνέει, την προσαρμοστικότητα στα συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Τα αποτελέσματα τις έρευνας σχετικά με τις τάσεις απασχόλησης και τις στρατηγικές στελέχωσης διαμορφώθηκαν ως εξής. Η προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και απεικονίζεται και στα αποτελέσματα της έρευνάς.

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ως τους τρεις βασικότερους λόγου για την αδυναμία της Ελλάδας στην προσέλκυση ταλέντων, τον έντονο ανταγωνισμό για το διαθέσιμο ταλαντούχο προσωπικό, τη βιομηχανία που πλέον είναι λιγότερο ελκυστική συγκριτικά με το παρελθόν και τις μη ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές. Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα της Διεθνούς έρευνας, βλέπουμε ότι το 40% (σε αντίθεση με το 23% στην Ελλάδα), απάντησε ότι η έλλειψη ευκαιριών εξέλιξης εντός μιας εταιρείας είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος και τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση των αιτιών που οδηγούν σε ανικανότητα προσέλκυσης ταλέντων διεθνώς.

Στις επιπλέον παροχές που προσφέρονται στους εργαζόμενους, η Ιατρική Ασφάλιση κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά (73%), ενώ τα μπόνους έχουν τον πρώτο ρόλο σε διεθνές επίπεδο (67%).». Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω διαπροσωπικών και αναλυτικών συνεντεύξεων με στελέχη επιχειρήσεων υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων και συμμετείχαν 287 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.