Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το 1ο τρίμηνο του 2014, κατέγραψε τον τριμηνιαίο Δείκτη Κινητικότητας, την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων από την εργασία τους, ενώ διερεύνησε κατά πόσο ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό εμπιστοσύνης των εργαζομένων αναφορικά με την εύρεση μιας νέας θέσης εργασίας παρουσίασε μικρή αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, η εμπιστοσύνη των εργαζομένων για την εύρεση εργασίας, αντίστοιχης με την τωρινή σε άλλον εργοδότη μέσα στους επόμενους 6 μήνες, αυξήθηκε κατά 8%, συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2013, φτάνοντας στο 44%. Σταθερή, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και με ποσοστό 42%, παραμένει στην Ελλάδα η προσδοκία εύρεσης μίας διαφορετικής θέσης εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Παρά το γεγονός ότι ο φόβος απώλειας της εργασίας εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε μείωση του αντίστοιχου δείκτη κατά 5%, φτάνοντας πλέον το 45%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων από τον εργοδότη τους αυξήθηκε κατά 6% φτάνοντας συνολικά στο 57%, και το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εστιάζει στην προαγωγή του σε μία ανώτερη θέση. Τέλος, ο παγκόσμιος Δείκτης Κινητικότητας παρέμεινε και αυτό το τρίμηνο στα ίδια επίπεδα (στις 108 μονάδες) εμφανίζοντας την υψηλότερη κινητικότητα στη Λατινική Αμερική και τη χαμηλότερη στη Βορειοδυτική Ευρώπη. Ο «Δείκτης Κινητικότητας» για την Ελλάδα έχει σημειώσει μικρή μείωση φτάνοντας στις 100 μονάδες, από τις 101 μονάδες που βρισκόταν το 4ο τρίμηνο του 2013, γεγονός που δηλώνει ότι λιγότεροι εργαζόμενοι θεωρούν πιθανό να απασχοληθούν κάπου αλλού κατά τους επόμενους έξι μήνες. Αναφορικά με τον ισορροπημένο τρόπο ζωής και κατά πόσο ενισχύει την απόδοση των εργαζομένων στην Ελλάδα, το 70% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι αποδίδει καλύτερα στην εργασία του, όταν ασκείται ή λαμβάνει τακτικά μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες.