Η έρευνα Workmonitor, που πραγματοποιήθηκε για το δ' τρίμηνο του 2012 από την Randstad Hellas, εξετάζει τις προσδοκίες των εργαζομένων για το 2013, καθώς και την κινητικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση στον εργασιακό τους χώρο.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται ξεκάθαρα ως δραματική. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα (98%) υπέδειξαν ότι η οικονομική κατάσταση είναι άσχημη, σε αντίθεση με τον παγκόσμιο μέσο όρο ο οποίος βρίσκεται στο 61%. Άλλες χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η οικονομική κατάστασή είναι επίσης κακή, είναι η Ισπανία (96%), η Ουγγαρία (94%) και η Ιταλία (94%). Γενικά, οι ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται εκτός της ευρωζώνης αποδίδουν πολύ καλύτερα και συμφωνούν ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα τους είναι καλή, κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα στη Νορβηγία (94%), την Ελβετία (87%) και τη Σουηδία (74%).