Η έκθεση της Randstad «HR & Workplace Trends 2013-14» παρουσίασε τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων μεταξύ 382 υψηλόβαθμων στελεχών από διάφορες ελληνικές εταιρείες.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις πιο σημαντικές προκλήσεις του HR για το 2014 έχουν αναγνωριστεί οι ακόλουθες: η αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, η δημιουργία και διατήρηση καλού περιβάλλοντος εργασίας και η διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων. Οι περισσότερες εταιρείες φαίνεται ότι αξιολόγησαν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις μετρίως υψηλή, με μέσο όρο 7 στα 10 (όπου το 10 αντιπροσωπεύει άριστη ικανότητα). Σχεδόν όλες οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων υπέδειξαν ότι η πιο σημαντική ικανότητα ηγεσίας των διευθυντών τους, είναι η ικανότητα να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους άλλους.

Επίσης, συχνά αναφέρεται η δυνατότητα ανάλυσης και λύσης των προβλημάτων και η ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν, κατά μέσο όρο, το βαθμό στον οποίο οι διευθυντές και οι υπάλληλοί τους είναι σε θέση να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων (6,9 στα 10). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της έρευνας οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές εταιρείες αποτυγχάνουν να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα είναι οι μη ανταγωνιστικοί μισθοί, η χαμηλή ελκυστικότητα του κλάδου και η έλλειψη ευελιξίας στην εργασία, ενώ για την εύρεση ταλέντων οι περισσότερες εταιρείες στηρίζονται σε συστάσεις εργαζομένων και εταιρείες στελέχωσης.

Το 2013, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι προτίμησαν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό (73%) έναντι προσωρινών υπαλλήλων (52%), με τις περισσότερες να προσφέρουν εκπαίδευση, ιατρική ασφάλιση, επαγγελματική ανάπτυξη και μπόνους σαν επιπλέον παροχές και με την παροχή ενός ανταγωνιστικού μισθού να εμφανίζεται στην 6η θέση. Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν έως και τρεις διαφορετικές γενιές στο σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού, με μόνο έναν στους τρεις συμμετέχοντες, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, να δηλώνει ότι η εταιρεία του είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τον εργασιακό προγραμματισμό τριών γενιών εργαζομένων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, οι αλλαγές που έχουν ήδη επηρεάσει πολλές από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων καθηκόντων σε ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας, ενώ οι αλλαγές που αφορούν τον τρόπο εργασίας όλο και πιο συχνά περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση της διαδικασίας και την ικανότητα ή την εφαρμογή ενός «οργανισμού μάθησης», όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν και διδάσκουν εξίσου.