Τον Σεπτέμβριο του 2010 η Randstad Group διεξήγαγε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα people survey για να αποκτήσει ευρύτερη επίγνωση σχετικά με τη βελτίωση ή επιδείνωση της αφοσίωσης των εργαζομένων της, αλλά και για άλλους παράγοντες.

Περίπου 20.000 εργαζόμενοι από 44 εταιρείες έλαβαν μέρος στην εσωτερική ερεύνα. Από τις 44 εταιρείες, η Randstad Hellas κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα γενικότερα κατέδειξαν ότι το προσωπικό της Randstad Hellas είναι αφοσιωμένο και αισθάνεται υπερήφανο που εργάζεται του στην Randstad Hellas. «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα, τα οποία για μας είναι η αφορμή για να πραγματοποιήσουμε το επόμενο βήμα, να συνεργαστούμε με την κοινωνία, αλλά και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ομάδα η οποία θα διαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας».

Σύμφωνα με τα στελέχη της Randstad Hellas η υψηλότερη βαθμολογία οφείλεται, μεταξύ άλλων στην κουλτούρα, την πρόκληση, την ηγεσία, το συναδελφικό κλίμα, τον τρόπο εργασίας (work processes) και τις ευκαιρίες καριέρας.