Στον τομέα της τεχνολογίας, οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων (70%), η περιορισμένη ή μηδενική εργασιακή εμπειρία στον τομέα εξειδίκευσης (53%) και ο απαιτούμενος χρόνος εργασιακής εμπειρίας συνθέτουν τα τρία πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την προσέλκυση ταλέντων στην ελληνική αγορά εργασίας. Αυτό αποτυπώνεται στη νέα έρευνα Technology HR Trends της Randstad, σύμφωνα με την οποία το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων ως την πιο σημαντική πρόκληση κατά τη στελέχωσή τους, ενώ το 70% δυσκολεύεται να διατηρήσει τα πιο αποδοτικά στελέχη και να αναπτύξει ταλαντούχους ηγέτες.

Παράλληλα, η έλλειψη ταλέντων (53%) και η διαχείριση των προσδοκιών αναφορικά με τα πακέτα αποδοχών και παροχών (52%), αποτελούν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Όπως αναφέρει η έρευνα, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που επιλέγουν οι εταιρείες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, η βελτίωση των οικονομικών αποδοχών αποτελεί κεντρικό στοιχείο στη στρατηγική τους, ενώ η δυνατότητα υβριδικού ή απομακρυσμένου μοντέλου εργασίας και η παροχή περισσότερων επιλογών για ευέλικτη εργασία συνιστούν αναγκαίες πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων.

Tα πλάνα προσλήψεων για το 2024
Όσον αφορά στα πλάνα προσλήψεων για το 2024, ο κλάδος της τεχνολογίας καταγράφει την υψηλότερη ζήτηση εργαζομένων στην αγορά εργασίας. To 72% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του μέχρι το τέλος του 2024, με το 21% να μην σχεδιάζει κάποια αλλαγή και μόλις το 3% των εταιρειών να αναμένει μείωση του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού του. Όσον αφορά στους μισθούς, οι ελληνικές επιχειρήσεις εκφράζουν τη σαφή πρόθεσή τους να προσφέρουν πιο ελκυστικές οικονομικές αποδοχές στους εργαζομένους τους, με το 86% αυτών να σχεδιάζει αύξηση των μισθολογικών επιπέδων (σε σύγκριση με το 72% του συνόλου των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους), με το 32% των εταιρειών να προτίθεται να προσφέρει αυξήσεις κατά 10%.

Τέλος, η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στον κλάδο της τεχνολογίας, με το 66% των εργαζομένων να αποφασίζει να αλλάξει θέση εργασίας για να λάβει καλύτερες αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από άλλον εργοδότη. Παράλληλα, το 52% των εργαζομένων, εκφράζει την επιθυμία για περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε άλλη εταιρεία, ενώ το 22% υπογραμμίζει ότι η απουσία ταύτισης με την κουλτούρα της εταιρείας ήταν κύριος λόγος αποχώρησης. Το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού το 2023 παρέμεινε σε φυσιολογικά επίπεδα, με το 74% να αναφέρει ποσοστό αλλαγής κάτω του 16%, ενώ για το 2024 προβλέπεται ότι οι τάσεις αποχώρησης θα παραμείνουν σε αντίστοιχα επίπεδα.