Η Randstad Hellas διεξήγαγε για δεύτερη συνεχή χρονιά την έρευνα «Outplacement έρευνα Ελλάδα 2012» αναφορικά με τα αντίστοιχα προγράμματα τα οποία προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011.

Στην έρευνα συμμετείχαν Γενικοί Διευθυντές, στελέχη Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών και Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ενώ η αγορά γνωρίζει εις βάθος τα προγράμματα αυτά, ο βαθμός της χρήσης της αντίστοιχης υπηρεσίας υστερεί. Αξιοσημείωτοι είναι οι λόγοι μη παροχής της υπηρεσίας Outplacement  που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα της σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες παροχές καθώς και με οικονομικά κριτήρια, δεδομένης της αντίληψης ότι η εν λόγω υπηρεσία θεωρείται μη οικονομικά προσιτή. Σε αντίθεση με τα περσινά ευρήματα, όπου το κόστος ήταν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην επιλογή συμβούλων, στην παρούσα έρευνα ξεχώρισε το κριτήριο της εμπειρίας του παρόχου.

Το 31% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε την υπηρεσία Outplacement εντός του 2011, ενώ το 87% των εταιρειών που την προσέφεραν ήταν πολυεθνικές και το 8% ελληνικές εταιρείες. Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην προσφορά Outplacement ήταν η εσωτερική αναδιοργάνωση (65%) και η κατάργηση θέσης (48.5%). Ωστόσο το 53% των εταιρειών προσέφερε το πρόγραμμα σε όλα τα άτομα που αποχώρησαν από την εταιρεία και το 47% λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα χρόνια προϋπηρεσίας (50%) καθώς και το επίπεδο θέσης (23%). Το σημαντικότερο όφελος για το άτομο που συμμετείχε σε αντίστοιχο πρόγραμμα εκτιμάται ότι είναι η πρόσβαση που του δόθηκε σε ευκαιρίες εργασίας.

Η πρακτική βοήθεια στα διαφορετικά στάδια αναζήτησης εργασίας και η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και στοχοθέτησης ήταν τα αμέσως επόμενα εκτιμώμενα οφέλη. Σχετικά με τα οφέλη για την εταιρεία που προσέφερε το Outplacement το σημαντικότερο συνδέεται με τη διευκόλυνση της διαδικασίας της αποχώρησης για τα άτομα που αποχωρούν καθώς και την ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Λιγότερο σημαντικά θεωρούνται τα οφέλη που σχετίζονται με τη μείωση των προσφυγών και την υποστήριξη αυτών που ανακοινώνουν τη λήξη της συνεργασίας. Τέλος, ως προς τη μελλοντική τάση για χρήση του Outplacement φαίνεται ότι 60% από αυτούς που χρησιμοποιήσαν Outplacement εντός του 2011 θα το επέλεγαν ξανά στο μέλλον.