Η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων σε προγράμματα Συμβουλευτικής Καριέρας & Επαγγελματικής επανατοποθέτησης (Outplacement) προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, για όλα τα επίπεδα, ειδικότητες και κλάδους.

Επιμέλεια: Αντωνία Κατσουλιέρη

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών και βασισμένοι στις ανάγκες της αγοράς, έχουμε σχεδιάσει ατομικές συνεδρίες και σεμινάρια με σύγχρονα εργαλεία και συνεχή υποστήριξη προς τους συμμετέχοντες.

Προγράμματα Επαγγελματικής Επανατοποθέτησης: Υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων βρήκαν την επόμενη εργασία τους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Σχεδόν το ένα τρίτο από αυτούς επέλεξαν να αλλάξουν αντικείμενο/κλάδο και υποστηρίχθηκαν από τους συμβούλους του τμήματος κατά τη διαδικασία αλλαγής καριέρας.

Συμβουλευτική καριέρας & Κέντρα Αξιολόγησης: Για εταιρικές ανάγκες στελέχωσης, εκπαίδευσης, πλάνων διαδοχής, αλλαγής καριέρας, εσωτερικών μετακινήσεων και αξιολόγησης προσωπικού. Η ομάδα HR Solutions αξιολογήθηκε θετικά για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και αποτελεί μέλος του Association of Career firms of Europe.

Burn Out και συμπτώματα
Ο όρος burnout ή αλλιώς η «επαγγελματική εξάντληση/εξουθένωση» εκφράζει τη ψυχοσωματική καταπόνηση του εργαζομένου και τη μείωση των ψυχικών του αποθεμάτων στην εργασιακή και προσωπική ζωή. Ο όρος burnout περιγράφει τη δυσφορία και ευερεθιστότητα, το αίσθημα «κενού», την αίσθηση απογοήτευσης και ανικανότητας του εργαζομένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της καθημερινότητας σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Το σύνδρομο του burnout εκδηλώνεται κυρίως μέσω τριών χαρακτηριστικών:

 • ψυχοσωματική εξουθένωση, αίσθημα εξάντλησης που οδηγεί τον εργαζόμενο να ξοδεύει περισσότερη ενέργεια ώστε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές απαιτήσεις
 • αποκλεισμός/κοινωνική απομόνωση, αρνητική συμπεριφορά εργαζομένου στην αλληλεπίδραση του με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες
 • αίσθηση ανικανότητας επίτευξης στόχων, αίσθηση ότι η ικανότητα για επίτευξη των στόχων μειώνεται συνεχώς και ότι αυτό δεν μπορεί να αναστραφεί.

Stress & Burn Out
Το stress έρχεται συνήθως ως συνέπεια μίας περιστασιακής πίεσης. Το burn out έρχεται ως συνέπεια μίας συνεχιζόμενης πίεσης. Το stress και το burnout προκύπτουν ως συνέπειες αλληλεπίδρασης διαφορετικών παραγόντων:

 • της προσωπικότητας του εργαζομένου
 • της δομής και του ιεραρχικού προσανατολισμού του οργανισμού στον οποίο εργάζεται
 • της θέσης και του κλάδου δραστηριοποίησης.

Υπηρεσία «προλαμβάνοντας το Burn Out»
Η υπηρεσία «προλαμβάνοντας το burn out» αποτελεί μία πρόταση προς τις εταιρείες οι οποίες αναγνωρίζουν ότι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι τους έχουν επιβαρυνθεί ψυχοσωματικά και υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί η υγεία, η συμπεριφορά και η απόδοσή τους μελλοντικά. Είναι πιθανό οι εργαζόμενοι να παρουσιάζονται καταπονημένοι, εξαντλημένοι, χωρίς ενέργεια, απότομοι, ευερέθιστοι στην επικοινωνία τους και χωρίς αντοχή και ενέργεια να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές δυσκολίες (μικρές και μεγάλες).

Η υπηρεσία «προλαμβάνοντας το burn out» περιλαμβάνει συγκεκριμένες ατομικές συναντήσεις με πιστοποιημένο σύμβουλο κατά τις οποίες αναγνωρίζονται οι ψυχοπιεστικοί παράγοντες που επιδρούν στον εργαζόμενο, μέσω ενός σταθμισμένου ερωτηματολογίου, και στη συνέχεια προτείνονται οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να επανέλθει η ενέργεια και η παρακίνηση του στα πρότερα επίπεδα. Ο ρόλος του συμβούλου έγκειται στο να καθοδηγεί τον εργαζόμενο να αναγνωρίσει τις παραμέτρους που χρήζουν αλλαγής στη ζωή του. Ο εργαζόμενος με την καθοδήγηση του συμβούλου καταλήγει στις περισσότερο προσαρμοσμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς του στον προσωπικό και επαγγελματικό του χώρο.

Πρόκειται για ένα τεστ σχεδιασμένο από τη Δρ. Regine Sponar. Το τεστ αυτό αποτελεί μέρος του διδακτορικού της σε θέματα πρόληψης του burnout, που εποπτεύεται από το UCL (Catholic University of Leuven) και συγκεκριμένα, από τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου στην ψυχομετρική, τις συναισθηματικές δεξιότητες και τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για την πρόληψη του burn-out καθώς και μέρος ενός συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης για το στρες στην εργασία. Ο στόχος είναι να παρέμβουμε πριν από μία πιθανή συντριβή ή εξάντληση του εργαζόμενου.

Τι προσφέρει η υπηρεσία «προλαμβάνοντας το Burn Out» και ποιους αφορά
Στόχος του Τεστ για την Πρόληψη της Επαγγελματικής Εξουθένωσης είναι να:

 • προφυλάξουμε τον εργαζόμενο από τη συνεχιζόμενη εξάντληση χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο ανάλυσης
 • σταθεροποιήσουμε τον έλεγχο του άγχους και της δυσφορίας
 • επαναφέρουμε τη θετική και ενεργητική αντιμετώπιση της καθημερινότητας με τρόπο βιώσιμο
 • διατηρήσουμε στην εταιρεία έναν εργαζόμενο που είναι ικανός στην εργασία του και στην πραγματικότητα πολύτιμος για την επιχείρηση.

Οι εργαζόμενοι που μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με το burnout:

 • χαρακτηρίζονται από τελειομανία
 • επιθυμούν να αναλαμβάνουν συνεχώς μεγαλύτερες ευθύνες
 • λειτουργούν σε multi-tasking
 • πιστεύουν ότι δεν αναγνωρίζεται επαρκώς η αξία τους
 • αποκρίνονται συνέχεια σε διαφορετικές και πολύπλοκες απαιτήσεις
 • πιστεύουν ότι βρίσκονται σε σύγκρουση αξιών.

Με λίγα λόγια, αποτελούν τους εργαζόμενους στους οποίους βασίζεται ένα σημαντικό μέρος της καλής απόδοσης και αποτελεσμάτων της εταιρείας. Επομένως, διατηρώντας το συγκεκριμένο ανθρώπινο κεφάλαιο στην εταιρεία και αναδομώντας την ενέργεια του δίνουμε μία στρατηγικά σημαντική ώθηση στην εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιωάννα Κουνούπη, HR Solutions Manager Career Design & Outplacement Randstad Hellas SA
T: 210 6770523, E: [email protected]
S: www.randstad.gr


Outplacement Survey 2012-2013

Η καθιερωμένη έρευνα της Randstad Hellas σχετικά με τα προγράμματα Outplacement απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και διερευνά τις απόψεις, τις εμπειρίες καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης αυτών, σχετικά με το Outplacement.

της Κυριακής Ρήγα, Senior Outplacement Specialist, Randstad HR Solutions

Η συγκεκριμένη έρευνα, διεξάχθηκε το 2ο τρίμηνο του 2013 για τρίτη συνεχή χρονιά, με συμμετέχοντες 311 στελέχη εταιρειών ανεξαρτήτου κλάδου. Κύριο στοιχείο για την επιλογή των συμμετεχόντων ήταν η θέση τους εντός της εταιρείας, καθώς αποτελούσαν στελέχη άμεσα συνδεδεμένα με τη λήψη της απόφασης παροχής ή όχι μιας αντίστοιχης υπηρεσίας. Διερευνήσαμε τις απόψεις σχετικά με τη γνώση καθώς και την εμπειρία από τη χρήση του Outplacement κατά τη διάρκεια του 2012, τις προσδοκίες, τα οφέλη, το επίπεδο ικανοποίησης καθώς και τις δικές τους προτάσεις βελτίωσης.

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι η υπηρεσία Outplacement είναι γνωστή στα περισσότερα στελέχη της ελληνικής αγοράς κυρίως μέσω της παρουσίασης της υπηρεσίας από εταιρείες συμβούλων, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι πολλά στελέχη γνωρίζουν την υπηρεσία μέσω της συμμετοχής ενός συγγενή ή φίλου σε πρόγραμμα Outplacement. Ο δεύτερος παράγοντας γνώσης του Outplacement είναι ενδεικτικός της αυξανόμενης χρήσης της υπηρεσίας καθώς, παράλληλα με αυτόν της προσωπικής συμμετοχής σε πρόγραμμα Outplacement, τα δύο τελευταία έτη, παρουσιάζεται ανάμεσα στις κύριες πηγές γνώσης.

Αντίθετα με τα υψηλά ποσοστά γνώσης της υπηρεσίας εμφανίζονται αυτά της χρήσης της, μια τάση που εμφανίζεται σταθερά στα αποτελέσματα των 3 ετών. Αναλύοντας τις προτάσεις βελτίωσης των εταιρειών που δεν χρησιμοποίησαν Outplacement εντός του 2012 παρόλο που μειώσανε προσωπικό, βλέπουμε ότι η αιτία πιθανολογείται αρχικά στην έλλειψη ουσιαστικής γνώσης της υπηρεσίας και των οφελών της, η οποία οδηγεί στη μη παροχή της υπηρεσίας, καθώς και στο κόστος της.

Η πρώτη αιτία αφορά τόσο τα στελέχη Ανώτατης Διοίκησης τα οποία δεν εγκρίνουν την τελική προσφορά αλλά και τα ίδια τα άτομα που καλούνται να αποχωρήσουν από μια εταιρεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον δεν γνωρίζουν τα οφέλη του Outplacement δέχονται άλλες αποδοχές αντί αυτού ή δεν διαπραγματεύονται τη συμμετοχή του στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις περιπτώσεις εταιρειών που χρησιμοποίησαν Outplacement το 2012 η μείωση του κόστους είναι από τις τελευταίες προτάσεις βελτίωσης, ενώ σημαντικές είναι οι προτάσεις για αύξηση των ευκαιριών δικτύωσης του ατόμου με άλλες εταιρείες και της παρουσίας εξατομικευμένων προγραμμάτων. Η τελευταία πρόταση βελτίωσης επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής προγραμμάτων σε διαφορετικά προφίλ ατόμων και καθιστά αυτόματα δυνατή την προσφορά Outplacement σε όλους τους εργαζόμενους σε μία εταιρεία και όχι μόνο σε στελέχη (όπως εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις).

Σχετικά με το προφίλ των εταιρειών που προσέφεραν Outplacement το 2012 φαίνεται ότι είναι κυρίως πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες επέλεξαν το Outplacement για λόγους Εταιρικής Κοινωνικής Εικόνας καθώς και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αποχώρησης. Στην τελική απόφαση επιλογής της εταιρείας συμβούλων, οι οργανισμοί επέλεξαν βάσει της εμπιστοσύνης στην εταιρεία προερχόμενη είτε από συστάσεις ή από προηγούμενη συνεργασία και μεθοδολογία του προγράμματος, ανεξαρτήτου κόστους. Η εμπειρία από τη χρήση της υπηρεσίας το 2012 αποτυπώνεται θετικά δίνοντας πολύ καλό βαθμό ικανοποίησης, βασιζόμενο σε παράγοντες όπως ο επαγγελματισμός των συμβούλων, καθώς και η αποτελεσματικότητα και μεθοδολογία του προγράμματος.

Ως προς τη μελλοντική χρήση της υπηρεσίας σε περιπτώσεις μειώσεων προσωπικού σχεδόν όλα τα στελέχη θα επέλεγαν τη χρήση της υπηρεσίας στο μέλλον λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τους το κόστος της. Διαχωρίζοντας τις εταιρείες που χρησιμοποίησαν ή όχι την υπηρεσία το 2012, οι πρώτες θα αποφάσιζαν κυρίως βάσει της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας εκτιμώμενη από προηγούμενη χρήση ενώ στη δεύτερη κατηγορία, το κόστος θα είχε πολύ μεγαλύτερη βάση συνοδευόμενο από την τελική απόφαση της Διοίκησης.

Η Randstad Hellas προσφέρει την υπηρεσία Outplacement στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις έρευνες Outplacement επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή +30210 6770523.