Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Randstad Hellas «U can do it!» απευθύνεται σε νέους με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία και αποτελεί τμήμα του ευρύτερου κοινωνικού προγράμματος της Randstad σε παγκόσμιο, αλλά και τοπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και βρήκε θερμή ανταπόκριση σε πανεπιστήμια, ΜΚΟ και επαγγελματικές ενώσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ μέχρι σήμερα το έχουν παρακολουθήσει περίπου 600 νέοι, ηλικίας 18-25 ετών. Το U Can do it! αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο, μέσω της παρουσίασης βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών, και της διενέργειας ομαδικών ασκήσεων, οι εισηγητές της Randstad, ενημερώνουν και παρακινούν τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν με αισιοδοξία και δημιουργικό τρόπο την αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ανιχνεύονται οι προσωπικές ικανότητες των νέων και οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποιες είναι οι ικανότητες που αναζητούν σήμερα οι εταιρείες. Οι νέοι εξοικειώνονται με το σύγχρονο βιογραφικό σημείωμα, τη διαδικασία των συνεντεύξεων επιλογής, καθώς και με τους τρόπους που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέονται με την αναζήτηση εργασίας.

Τέλος, ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζονται πρακτικοί και καινοτόμοι τρόποι αναζήτησης εργασίας, απόκτησης εμπειρίας και εισαγωγής στην αγορά εργασίας, οι νέες τάσεις αλλά και οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Τα στελέχη της Randstad επισημαίνουν επίσης ότι είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η νέα γενιά εμφανίζεται εξαιρετικά προσαρμοστική, με ροπή προς τη μάθηση αλλά και σαφή αντίληψη του ρυθμού των αλλαγών. Η ενέργεια, ο ενθουσιασμός, η όρεξη αλλά και η αποφασιστικότητα της νέας γενιάς να πάρει θέση σε όλα όσα την αφορούν, αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα των νέων να κάνουν τη διαφορά.