Η Randstad έδωσε στη δημοσιότητα την έρευνα HR Trends για το 2022, η οποία διεξήχθη από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Μάρτιο 2022 με τη συμμετοχή 545 στελεχών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 76% των εταιρειών έχουν ανακάμψει πλήρως από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και μόλις το 21% αντιμετωπίζει ακόμη επιχειρηματικούς κινδύνους. Η εγγύηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η διαχείριση απρόβλεπτων δαπανών είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι περισσότερες εταιρείες, με το 38% να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της τηλεργασίας και το 44% να υποστηρίζει ότι η αποφυγή σημαντικών οικονομικών απωλειών αποτελεί το μείζον ζήτημα.

Σε ποσοστό 66% υιοθέτησαν υβριδικό μοντέλο εργασίας το 2021 οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ το 28% των εταιρειών παρείχαν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους για πλήρως απομακρυσμένη εργασία. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας HR Trends, η  ευελιξία στην αγορά εργασίας αποτελεί τη νέα σταθερά, με το 24% των εταιρειών που εφάρμοσαν υβριδικό μοντέλο εργασίας, να δηλώνει θετικό στο να προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του να επιλέγουν αυτόνομα πού και πώς θα εργαστούν. Παράλληλα, το 80% των εταιρειών θα διατηρήσει τις αλλαγές αυτές στο μέλλον, ενώ και το 19% αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο διατήρησης των αλλαγών αυτών.

Το 78% θα προσλάβει νέους εργαζόμενους το 2022
Σύμφωνα με την έρευνα, τα στελέχη HR καταγράφουν ως κυριότερο λόγο δυσκολίας κάλυψης των θέσεων εργασίας, την εύρεση και προσέλκυση υποψηφίων ταλέντων, με τις κατάλληλες δεξιότητες. Σε ό, τι αφορά την εύρεση ταλέντων ο κλάδος της τεχνολογίας εμφανίζει τις περισσότερες δυσκολίες, με ποσοστό 85%, ενώ στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες ανεύρεσης ταλέντων έρχεται ο τομέας των μηχανικών.

Εξάλλου, το 78% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να προσλάβουν νέους εργαζόμενους το 2022, με την πλειοψηφία να αφορά σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Το 34% των εταιρειών αναμένεται να προχωρήσει σε προσλήψεις, για λόγους επέκτασης της δραστηριότητάς τους (20% το 2021), με τον κλάδο των πωλήσεων και της τεχνολογίας να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, αν και ο κλάδος της τεχνολογίας αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση ταλέντων. Σε σύγκριση τέλος με το 2021, οι μισθολογικές κλίμακες έχουν αλλάξει σχεδόν σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών, με τις υψηλότερες οικονομικές παροχές να προσφέρονται στους κλάδους της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση έρχεται ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας.