Η Randstad Holding nv ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και συνολικά για το 2012.

Αναφορικά με το δ τρίμηνο παρουσίασε μείωση των εσόδων κατά 3% φθάνοντας τα 4.234,5 εκατ. ευρώ, ισχυρό έλεγχο των δαπανών με αποτέλεσμα να υπάρξει μείωση κατά 22 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, ενώ το περιθώριο του ΕΒΙΤΑ άγγιξε το 3,7%, στα ίδια μεγέθη με το δ’ τρίμηνο του 2011. Για το 2012 συνολικά παρουσίασε αύξηση των εσόδων κατά 5% φθάνοντας τα 17,1 δις ευρώ και μεικτά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) 562,9 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα που αναλογούν στους κατόχους των κοινών μετοχών 365,9 εκατ. ευρώ.