Η Randstad Hellas όπως και κάθε τρίμηνο, από το 2010, διεξάγει την έρευνα Workmonitor ώστε να αποτυπώσει τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το α' τρίμηνο του 2016 ερευνά την επίδραση της τεχνολογίας, τη παγκόσμια μετακίνηση και εργασία στο εξωτερικό όπως, επίσης, και τον τριμηνιαίο δείκτη κινητικότητας, τον φόβο απώλειας εργασίας και την εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε κι εργαζόμαστε. Πιο συγκεκριμένα, το 86% των Ελλήνων ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η τεχνολογία έχει μεγάλο αντίκτυπο στην εργασία τους, το οποίο είναι σε αντιστοιχία με το παγκόσμιο ποσοστό που ανέρχεται στο 81%. Ακόμα, το 83% στην Ελλάδα τόνισε ότι αντιμετωπίζει την αυξανόμενη επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία τους σαν ευκαιρία ενώ το 69% νιώθει ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση για να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα, ένα ποσοστό της τάξης του 64% δήλωσε ότι βλέπει την τεχνολογία και την παγκόσμια εμβέλεια της ως καταλύτη για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.

Ωστόσο, το 58% θεωρεί ότι η παρουσία της τεχνολογίας κάνει τους εργαζομένους να νιώθουν λιγότερο συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους γύρω τους. Το 92% πιστεύει ότι η κατ’ ιδίαν συνάντηση είναι ο καλύτερος τρόπος αλληλεπίδρασης με κάποιον και το 60% επισήμανε ότι, λόγω της τεχνολογίας, οι αλληλεπιδράσεις με τις επαγγελματικές του επαφές είναι όλο και λιγότερο συχνά πρόσωπο με πρόσωπο. Το 48% συμφωνεί ότι έχει λιγότερες προσωπικές επαφές με τους συναδέλφους του λόγω της τεχνολογίας. Αναφορικά με την εργασία στο εξωτερικό το 58% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να εκτός Ελλάδος.

Η ηλικιακή ομάδα που έδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εργασία στο εξωτερικό είναι η ομάδα 18-24 ετών (74%). Το 57% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να μετακινηθεί στο εξωτερικό για την κατάλληλη θέση, σε ποσοστό 61% για τις γυναίκες και 55% για τους άντρες. Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών είχε τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που είναι πρόθυμα να μετακινηθούν στο εξωτερικό για την κατάλληλη θέση (σε ποσοστό 67%, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών με ποσοστό 61%). Τέλος, ο « Δείκτης Κινητικότητας» για την Ελλάδα αυξήθηκε από 103 μονάδες το δ’ τρίμηνο του 2015 σε 107 μονάδες το παρόν τρίμηνο. Αυτό δείχνει ότι περισσότεροι Έλληνες εργαζόμενοι εκτιμούν ότι θα εργάζονται κάπου αλλού κατά το επόμενο εξάμηνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης κινητικότητας παραμένει σταθερός στις 109 μονάδες.