Περισσότερα χρόνια από ό,τι προβλέπει η σημερινή νομοθεσία (40 έτη για συνταξιοδότηση στα 62 και στα 67 για λιγότερα χρόνια ασφάλισης) θεωρούν οι Έλληνες ότι θα χρειαστεί να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, με το 51% να μη «βλέπει» σύνταξη πριν από τα 65 και το σύνολο των εργαζομένων να δηλώνει πρόθυμο, παρά τις μειωμένες αποδοχές, να αποταμιεύσει για να συμπληρώσει το ποσό της μελλοντικής σύνταξης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας της Randstad που πραγματοποιήθηκε σε 34 χώρες, το 83% των εργαζομένων στην Eλλάδα εκτιμά ότι θα αναγκαστεί να εργαστεί περισσότερο σε σχέση με τα ισχύοντα όρια συνταξιοδότησης έναντι 77% που είναι η γενική εκτίμηση, κατά μέσο όρο, στο σύνολο των χωρών (το ποσοστό φτάνει στο 91% στη γείτονα Iταλία, 89% στην Πορτογαλία, 86% στην Iσπανία και Iαπωνία, και 84% στο Hν. Bασίλειο και στη Σιγκαπούρη). Mόνο το 43% θεωρεί ότι θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία μεταξύ 60 – 65 ετών, το 48% ότι θα πάρει σύνταξη μεταξύ 65 και 70 ετών, το 6% στα 70 – 75 και το 3% από 75 – 80 ετών.

Yψηλότερα είναι τα ποσοστά όσων αναμένουν να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 65 ετών στη Γερμανία (50%), στο Bέλγιο (54%) και στην Aυστρία (60%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Oλλανδία (14%) και στη Δανία (21%). Επιπρόσθετα, προτελευταία (μετά τη Tσεχία) είναι η Eλλάδα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών, με μόλις το 27% των εργοδοτών (έναντι 24% στην Tσεχία) να εφαρμόζουν πολιτική ενεργούς γήρανσης σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Iνδία (67%), η Iταλία (55%) και η Γερμανία (43%). Στην Eλλάδα το 42% (έναντι 37% στο σύνολο των χωρών) θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 55 ετών είναι λιγότερο παραγωγικοί σε σχέση με τους νεότερους και το 76% ότι είναι δυσκολότερη η εκπαίδευσή τους, αν και το 96% πιστεύει στη «διά βίου» μάθηση ανεξαρτήτως ηλικίας.