Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Workmonitor της Randstad, το 62% των Ελλήνων εργαζομένων αναζητά νέα εργασία, με το 30% να κινείται ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση και το 16% να έχει αλλάξει πρόσφατα εργασία, ενώ το 59% αισθάνεται την ανάγκη να πραγματοποιήσει αλλαγές σε σχέση με το Work-life Balance. Επιπλέον, το 78% των εργαζομένων στη χώρα μας θέλει μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία και στην καριέρα του, το 73% έχει μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τους επαγγελματικούς του στόχους και το 72% έχει περισσότερη διαύγεια αναφορικά με τους προσωπικούς στόχους, ενώ το 62% αναζητά εργασία επειδή αισθάνεται ότι δεν ανταμείβεται δίκαια ή επαρκώς για τις τρέχουσες δεξιότητές του.

Επιπρόσθετα, το 85% επανεκτίμησε το πώς εντάσσεται η εργασία στο προσωπικό του πρόγραμμα, ενώ το 42% δήλωσε ότι αισθάνεται περισσότερο άγχος από την πανδημία και παράλληλα ότι θα πρέπει να κάνει αλλαγές στην επαγγελματική του ζωή. Επίσης, το 35% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσε ότι προήχθη, αλλά μόνο το 12% έλαβε αύξηση μισθού με ένα 14% να μην έχει λάβει και να μην αναμένει να λάβει.

Δεξιότητες και παράγοντες επιλογής σταδιοδρομίας
Η εν λόγω έρευνα καταγράφει πως η ικανότητα απόκτησης εισοδήματος βελτιώθηκε για το 12% των Ελλήνων εργαζομένων, εξαιτίας της αύξησης στη ζήτηση για δεξιότητες που διαθέτουν. Παράλληλα, το 89% συμφωνεί να συνεχίσει να παρακολουθεί προγράμματα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, ώστε να αυξήσει την απασχολησιμότητά του, το 55% όμως δυσκολεύεται να αποφασίσει αναφορικά με τις δεξιότητες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί ή να αποκτήσει και το 80% θα ήθελε η ελληνική κυβέρνηση ή ο εργοδότης του να παρέχουν τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων, για να μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα σε ποιες δεξιότητες πρέπει να επικεντρωθεί.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για το 37% των Ελλήνων ερωτηθέντων οι δεξιότητες έχουν γίνει πιο σημαντικές, ενώ το 66% θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αναζητήσει εργασία εκτός Ελλάδας, αν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Τέλος, για τους εργαζόμενους στη χώρα μας, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθοδηγούν την επιλογή σταδιοδρομίας είναι η Αποζημίωση/παροχές (50%), η ευελιξία (36%), τα διαχειρίσιμα επίπεδα άγχους (36%), το ουσιαστικό περιεχόμενο (42%), το ασφαλές περιβάλλον (48%), ο αξιοσέβαστος εργοδότης (43%), οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και οι ευκαιρίες για την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων (22%).