Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor της Randstad για το 4ο τρίμηνο του 2015, το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι εργοδότες στην Ελλάδα έχουν αυξημένες ανάγκες για STEM προφίλ (δηλαδή προφίλ που ανήκουν στον κλάδο της επιστήμης, της τεχνολογίας, του engineering και των μαθηματικών), πράγμα που συμφωνεί με το αποτέλεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο (42%). Ταυτόχρονα, το 71% δήλωσε ότι ο εργοδότης τους θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Αναφορικά με την αναζήτηση ταλέντων η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 57% των ερωτηθέντων παγκοσμίως πιστεύει ότι ο εργοδότης τους αντιμετωπίζει δυσκολία στην ανεύρεση του ιδανικού ταλέντου σήμερα, ενώ στην Ελλάδα, μόλις το 44% δήλωσε ότι ο εργοδότης τους αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση στην εργασία, το 78% των συμμετεχόντων στην έρευνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ότι είναι επαρκώς εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει αυτή την τάση, πράγμα που συμφωνεί με την γνώμη των Ελλήνων συμμετεχόντων, οι οποίοι έδωσαν την ίδια απάντηση σε ποσοστό 77%.
 
Σχετικά με τον «Δείκτη Κινητικότητας» για την αγορά εργασίας που αξιολογεί την ετοιμότητα των εργαζομένων να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες, στην Ελλάδα σημειώνει αύξηση, από 101 το τρίτο τρίμηνο σε 103 στο τρέχον τρίμηνο, γεγονός που αποκαλύπτει ότι περισσότεροι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και εκτιμούν ότι θα εργάζονται κάπου αλλού κατά το επόμενο 6μηνο. Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 9% από το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 58%. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ 55-67 (84%) εμφανίζονται, σύμφωνα με την έρευνα, ως οι πιο ικανοποιημένοι ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται πιο ικανοποιημένες από τους άνδρες με ποσοστό 67% έναντι 55% των ανδρών.