Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το τρίτο τρίμηνο του 2017, μελετά το πώς οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της τακτικής ανανέωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους σε συσχέτιση με την ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας, φόβου απώλειας εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην Ελλάδα, το 93% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η συνεχής καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους μπορεί να ενισχύσει την εργασιακή τους απασχόληση. Το 90% των Ελλήνων εργαζομένων πιστεύει ότι αφιερώνει όλη τη δυναμική του στην τωρινή του εργασία ενώ παράλληλα, το 93% επιδιώκει να μένει συγχρονισμένο με τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο του. Αναλυτικότερα, το 89% συμφωνεί ότι η καλλιέργεια και ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Μόνο το 63% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι του παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους οι οποίες διοργανώνονται με καλυμμένο το κόστος συμμετοχής από τον εργοδότη. Στην Ελλάδα, το 93% των συμμετεχόντων στην έρευνα νιώθει ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση και επιμόρφωση ώστε να μένει συγχρονισμένο με τις εξελίξεις του κλάδου του. Το 66% θα ήθελε να συμμετέχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και το 57% σε training καλλιέργειας προσωπικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, ο δείκτης κινητικότητας για την Ελλάδα, μειώθηκε κατά 5 μονάδες, στο 103, για αυτό το τρίμηνο. Ο παγκόσμιος δείκτης κινητικότητας παρέμεινε σταθερός στις 109 μονάδες. Υψηλότερα ποσοστά κινητικότητας παρατηρήθηκαν στη Νέα Ζηλανδία (+7), στην Ουγγαρία (+6), στην Αυστραλία (+5%) και στη Γαλλία (+5). Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης παρατηρήθηκε στην Κίνα (-7), στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ελλάδα (-5 μονάδων).