Η πρόσφατη έρευνα Workmonitor, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Randstad για το α' τρίμηνο του 2012, εξετάζει την επιρροή του internet και των smartphones στο περιβάλλον εργασίας, καθώς και την ικανοποίηση και την κινητικότητα στον εργασιακό χώρο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι παρά την συνεχώς αυξανόμενη πρόσβαση των Ελλήνων στο internet και τα κινητά τηλέφωνα, οκτώ στους δέκα Έλληνες εργαζομένους προτιμούν την διαπροσωπική επαφή εντός του εργασιακού χώρου.

Το 77% των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι έχει πρόσβαση στο internet στην εργασία του, ενώ μόλις το 11%  ανέφερε ότι είναι λιγότερο παραγωγικοί στην εργασία του εξαιτίας της χρήσης του internet σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία (21%), η Ιταλία (30%) και η Ινδία (37%) όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι υψηλότερο.

Περίπου το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο εργοδότης του παρέχει smartphone για να μπορεί να ελέγχει emails σχετικά με την εργασία του, ενώ το 44%  δήλωσε ότι έχει αποκτήσει smartphone και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 36% των συμμετεχόντων να δηλώσει ότι λαμβάνει καθημερινά περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να επεξεργαστεί.

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν, εάν δεν δώσουν άμεση απάντηση στα emails και στα τηλεφωνήματα που λαμβάνουν, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο και με τα παγκόσμια αποτελέσματα της έρευνας.

Στην Ελλάδα το 66% των εργαζομένων χειρίζεται emails σχετικά με την εργασία του και στον προσωπικό του χρόνο, ενώ μόλις το 33% ασχολείται με προσωπικά θέματα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Παράλληλα, περίπου το 75% των Ελλήνων, λαμβάνει τηλεφωνήματα ή emails σχετικά με την εργασία, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, σε αντίθεση με το 48% των εργαζομένων στην Γερμανία και το 26%  των εργαζομένων στην Ολλανδία.

Σε ποσοστό 76% οι Έλληνες εργαζόμενοι δήλωσαν ότι λαμβάνουν εργασιακά τηλεφωνήματα και emails εκτός των ωρών εργασίας και περίπου το 40% θεωρεί ότι ο εργοδότης τους αναμένει να είναι διαθέσιμοι σε 24ωρη βάση, κάθε ημέρα της εβδομάδας. Η πλειοψηφία των Ελλήνων (72%) ενοχλούνται από εκείνους που απαντούν τηλεφωνήματα ή emails κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων, ενώ το 19% παραδέχθηκε ότι έχει απαντήσει σε τηλεφωνήματα ή emails σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πληροφορίες: www.randstad.gr.