Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor που διεξήγαγε η Randstad, το 63% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι πολλές ελληνικές εταιρείες και οργανισμοί επλήγησαν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Πάνω από το 50% των ελλήνων εργαζόμενων αισθάνεται ότι δεν μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του λόγω εργασιακού φόρτου και ένας στους δύο εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, απαντά στις κλήσεις και στα email που λαμβάνει από την εργασία του. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων παγκοσμίως, δηλώνει ότι αποδίδει αισθητά καλύτερα μετά από μερικές ημέρες άδειας και στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 71% των εργαζόμενων.

Το 33% περίπου των ελλήνων εργαζόμενων μπορεί να πάρει ρεπό ή να φύγει διακοπές όποτε το θελήσει ενώ σε άλλες χώρες, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο (συνήθως πάνω από το 40%). Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής, δεν σημαίνει πάντοτε ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να το διαχωρίσουν. Πάνω από το 57% των εργαζόμενων συμφωνεί ότι ο φόρτος εργασίας του έχει αυξηθεί, ωστόσο, πάνω από το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα κατορθώσει να διατηρήσει μια καλή ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής.

Πέρυσι οι επιχειρήσεις παγκοσμίως επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Στις περισσότερες χώρες, περίπου το μισό των εργαζόμενων παρατήρησε αύξηση στο φόρτο εργασίας του στο δεύτερο τετράμηνο. Αυτό το θετικό γεγονός έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αυτοπεποίθησης των ανθρώπων αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.

Μόνο στην Ελλάδα και στην Ινδία, ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας δεν έχει βελτιώσει την αυτοπεποίθηση των εργαζόμενων για την αναζήτηση νέας εργασίας, ούτε έχει μειώσει το φόβο απώλειας της εργασίας τους. Και στις δύο χώρες, μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων φοβάται την απώλεια εργασίας ενώ παρατηρείται αύξηση της ανασφάλειας αυτής σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Μαρτίου.

Η έρευνα Workmonitor διεξάγεται πλέον σε 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο και αναδεικνύει τις παγκόσμιες και εθνικές τάσεις και την κινητικότητα της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου.

Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλύσεων των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.randstad.gr.