Η έρευνα Workmonitor από την Randstad, για το δεύτερο τρίμηνο του 2016, εξερευνά τις προοπτικές απασχόλησης των μεγαλύτερων ηλικιακά υπαλλήλων, το χάσμα δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας καθώς και τον τριμηνιαίο δείκτη κινητικότητας, τον φόβο απώλειας εργασίας και την εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων.

Στην Ελλάδα, μόνο το 42% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η διατήρηση των εργαζομένων άνω των 55 χρόνων είναι κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της εταιρείας τους. Το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό είναι 56%. Το 80% επιβεβαίωσε ότι η γήρανση του εργατικού δυναμικού θα προκαλέσει μια μείωση του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα ενώ το 79% δήλωσε ότι η προσέλκυση νέων ανθρώπων είναι σημαντική για την επιτυχία της εταιρείας τους. Το τελευταίο ποσοστό ανταποκρίνεται και στα παγκόσμια νούμερα, με ποσοστό 78%.

Στην τελευταία θέση, μαζί με τους συμμετέχοντες από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, μόνο το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι οι προοπτικές απασχόλησης για εργαζομένους άνω των 55 θα αυξηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια και μόλις το 24% πιστεύει ότι ο εργοδότης του έχει ενεργές πολιτικές για να προσελκύσει και να διατηρήσει ανθρώπους άνω των 55 χρόνων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ο «Δείκτης Κινητικότητας» για την Ελλάδα παρέμεινε σταθερός στις 107 μονάδες για το παρόν τρίμηνο. Αυτό συμπίπτει με τη μείωση του φόβου της απώλειας εργασίας, όπως αποτυπώθηκε στην παρούσα έρευνα Workmonitor.

Όσον αφορά τους Έλληνες ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι γυναίκες έχουν το υψηλότερο ποσοστό φόβου απώλειας εργασίας (40%), ενώ, όσον αφορά τους άνδρες, το ποσοστό αγγίζει το 38%. Σε παγκόσμιο επίπεδο δε, ο δείκτης κινητικότητας παραμένει σταθερός στις 109 μονάδες. Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1% από το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 64%. Το 65% των ανδρών που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα δηλώνει ικανοποιημένο με την εργασία του ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες αγγίζει το 61%.