Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το 3ο τρίμηνο του 2016 είχε ως αντικείμενο το ρόλο που διαδραματίζουν τα φύλα στο χώρο εργασίας καθώς και τις ηγετικές θέσεις που αναλαμβάνουν.

Ακόμα, κατέγραψε τον τριμηνιαίο Δείκτη Κινητικότητας, τον φόβο απώλειας εργασίας καθώς και για την εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι ο εργοδότης του αντιμετωπίζει ισότιμα άνδρες και γυναίκες. Ωστόσο, μόνο το 60% θεωρεί ότι και τα δύο φύλα υποστηρίζονται εξίσου όταν κάνουν αίτηση για δουλειά ή επιδιώκουν μια προαγωγή ενώ το 68% δήλωσε ότι οι άνδρες προτιμούνται από τις γυναίκες, όταν δύο υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα για μια θέση.

Το 80% υποστηρίζει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες συνάδελφοι ανταμείβονται το ίδιο από τον εργοδότη τους για παρόμοιους ρόλους. Παράλληλα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η προτίμηση στους άνδρες για διευθυντικές θέσεις είναι πολύ υψηλή στην Ελλάδα, σε ποσοστό 80%. Στην πραγματικότητα, το 2016, το 77% δήλωσε ότι ο άμεσος προϊστάμενός του είναι άνδρας. Μεταξύ άλλων, το 83% συμφωνεί ότι ο άμεσος προϊστάμενος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος.

Το 73% μοιράζεται την άποψη ότι ο άμεσος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια της εταιρικής κουλτούρας με το να θέτει ο ίδιος το παράδειγμα. Επίσης, το 88% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα προτιμά να εργάζεται σε μία ομάδα με ίση εκπροσώπηση φύλων. Παρόλα αυτά, μόνο το 68% θεωρεί ότι οι ποικιλόμορφες ομάδες σημειώνουν καλύτερα αποτελέσματα από τις ομάδες ενός φύλου.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την έρευνα, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1% από το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 65%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που αναζητά νέες θέσεις εργασίας μειώθηκε κατά 3%, φτάνοντας το 31% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016 ενώ εκείνων που άλλαξε θέση εργασίας εντός των τελευταίων έξι μηνών μειώθηκε κατά 2% κι έφτασε στο 19%.

Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών είχε τον υψηλότερο δείκτη αλλαγής απασχόλησης (29%) ενώ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες άλλαξαν συχνότερα εργασία (22%).