Σύμφωνα με έρευνα της Randstad Ελλάδας, οι επιπτώσεις της πανδημίας αναδεικνύουν την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του τρόπου εργασίας με την υιοθέτηση μέτρων που θα μπορούν να εγγυηθούν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Αναλυτικότερα, οι 2 στις 10 επιχειρήσεις υιοθετούν εξ ολοκλήρου την απομακρυσμένη εργασία, με ορισμένες να συντηρούν το μέτρο μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι 5 στις 10 διατηρούν το 50% έως και το 80% των εργαζομένων τους σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, προτείνοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα που συνδυάζει παρουσία δύο ημερών στο γραφείο και τρεις από το σπίτι.

Στον αντίποδα, το 6% δήλωσε ότι θα συνεχίσει να απασχολεί τους εργαζομένους του αποκλειστικά με φυσική παρουσία και το 23% δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τηλεργασία, αλλά στο 10% – 30% του συνόλου των εργαζομένων του. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων περιλαμβάνουν τη χορήγηση δωρεάν διαγνωστικών τεστ, την υποχρεωτική καραντίνα μιας έως δύο εβδομάδων, την επέκταση των εργασιακών χώρων, την κυκλική μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την αποκλειστική ή μερική απασχόλησή του με την εξ αποστάσεως εργασία.

Τέλος, τα ερωτήματα που προκύπτουν επικεντρώνονται στη διασφάλιση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, στην οργάνωση της ημερήσιας εργασίας, στο διαχωρισμό των προνομίων που αφορούν τους υπαλλήλους γραφείου έναντι εκείνων που εργάζονται σε γραμμές παραγωγής, ακόμη και στον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου και τους νόμους περί προστασίας της εργασίας, ενώ προβληματισμός επικρατεί και για τις ευκαιρίες ανέλιξης έχοντας ορατό τον κίνδυνο της αναστολής νέων προσλήψεων και της γενικότερης καθίζησης της ζήτησης εργασίας παγκοσμίως.