Έχοντας συμπληρώσει 2 δεκαετίες δραστηριοποίησης στην αγορά Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Σπύρος Δημητρούκας, Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Business Software της RDC Informatics αναλύει τους παράγοντες της επιτυχημένης πορείας της RDC Informatics.

Τον Ιανουάριο του 2017 συμπληρώσαμε 20 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι έντονες διακυμάνσεις του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος επηρέασαν καταλυτικά την πορεία κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης και φυσικά και τη δική μας. Τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά στη λειτουργία της RDC Informatics αποτέλεσαν τους παράγοντες σταθερότητας, ανάπτυξης και τελικά επιτυχίας της δράσης μας.

Προσαρμοστικότητα
Διαρκής αναπροσαρμογή του αντικειμένου επιχειρηματικής δράσης μας, ώστε να παραμένει επίκαιρο και στην αιχμή των εξελίξεων των ΤΠΕ. Ο δυναμικός επιχειρησιακός σχεδιασμός με την ταυτόχρονη εξέλιξη του στελεχιακού δυναμικού μας εξασφάλισε τη διαχρονική παροχή λύσεων Πληροφορικής με προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Καινοτομία
Έρευνα, σχεδιασμός & ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων λογισμικού και λύσεων πληροφορικής για κάθετες αγορές. Συνδυάζοντας το “state-of-the-art” της ακαδημαϊκής έρευνας, με τις “real-life” επιχειρησιακές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών από διάφορους επαγγελματικούς χώρους δημιουργήσαμε καινοτόμα πληροφορικά συστήματα με μεγάλη «αξία» για τους αποδέκτες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η RDC Informatics διατηρεί έντονους δεσμούς συνεργασίας με Κέντρα & Επιτροπές Ερευνών των μεγαλύτερων ΑΕΙ της χώρας μεταξύ των οποίων το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Εξωστρέφεια
Με δεδομένες τις δυσκολίες της Ελληνικής Αγοράς, η ανάπτυξη της εξωστρέφειάς μας και η διεθνοποίηση των προϊόντων μας αποτέλεσε σημαντική προτεραιότητα για την RDC Informatics. Το 2013, εγκαινιάσαμε το γραφείο του Ην. Βασιλείου στο Λονδίνο όπου αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση για τη διεθνή μας ανάπτυξη. Ήδη, προϊόντα λογισμικού της εταιρείας μας διατίθενται με αγγλικό & πανευρωπαϊκό trademark στη διεθνή αγορά, με εγκατεστημένη βάση πελατών σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία & Κύπρο.

Ποιότητα
Καθώς ο κύκλος εργασιών, το εύρος των συνεργατών μας αλλά και το μέγεθος των εγκαταστάσεων των πληροφοριακών μας συστημάτων αυξάνεται, η εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα τμήματα λειτουργίας της επιχείρησης ήταν απολύτως επιβεβλημένη. Σήμερα, εφαρμόζουμε στην πράξη τις αρχές των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 27001 για την ασφάλεια πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε στρατηγικά σε διαδικασίες μέτρησης ικανοποίησης των πελατών & συνεργατών μας ώστε η ανάπτυξή μας να βασίζεται σε ισχυρή εγκατεστημένη πελατειακή βάση.

Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες δεν αποτέλεσαν μόνο τους λειτουργικούς πυλώνες της μέχρι σήμερα επιτυχημένης επιχειρηματικής δράσης της RDC Informatics αλλά συνεχίζουν να σηματοδοτούν τις αρχές επάνω στις οποίες βασίζονται και τα πλάνα για την μελλοντική μας ανάπτυξη.


Στρατηγική επένδυση στην Έρευνα & Ανάπτυξη
Ο Διονύσης Κουτσαντώνης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της RDC Informatics και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με θέμα το σχεδιασμό Συστημάτων Προσαρμοστικής Μάθησης (Adaptive e-learning systems) αναφέρθηκε στην έντονη παρουσία που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά της εκπαίδευσης, ενώ μίλησε και για την καινοτόμα πλατφόρμα MELO®.

HR Professional: Με έντονη παρουσία στην αγορά της εκπαίδευσης, ποιο είναι το όραμα της RDC Informatics σε αυτό τον τομέα;

Διονύσης Κουτσαντώνης: Είμαστε «παθιασμένοι» με τις εφαρμογές και τις τεχνολογίες ΤΠΕ στην εκπαίδευση! Πρόκειται για το χώρο στον οποίο επενδύουμε στρατηγικά σημαντικά κεφάλαια Έρευνας & Ανάπτυξης, έχοντας εισαγάγει μια παγκοσμίως καινοτόμα προσέγγιση αναφορικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση «ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων εκπαίδευσης». Η πολυετής μας εμπειρία από την παροχή μηχανογραφικών λύσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς κατέδειξε την πληθώρα διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων για την Εκπαίδευση, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί ένα μέρος μόνο των πληροφοριακών αναγκών κάθε οργανισμού.

Η προσέγγισή μας αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα της ψηφιοποίησης κάθε οικοσυστήματος εκπαίδευσης έχοντας:

1. Στο κέντρο λειτουργίας του τον «Άνθρωπο» με όποιο ρόλο κι εάν αυτός κατέχει στο σύστημα (σπουδαστής, καθηγητής, διοίκηση οργανισμού, διοικητικό προσωπικό, IT managers, γονείς ή HR managers, διαχειριστές περιεχομένου και γενικά οποιοδήποτε διακριτό ρόλο συναντούμε σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον εκπαίδευσης).

2. Τεχνολογικό σχεδιασμό με βάση τις αρχές cloud-first, mobile first

Ας φανταστούμε λοιπόν ένα και ενιαίο προσαρμοστικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο παρέχει στους χειριστές του (ανάλογα με το ρόλο του καθενός) ένα web/mobile interface για να διεκπεραιώσει το σύνολο των καθημερινών του ενεργειών που μπορούν να υλοποιηθούν ψηφιακά στο οικοσύστημα εκπαίδευσης. Η παροχή ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος στην Αγορά της Εκπαίδευσης αποτελεί το βασικό εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού της και για εμάς στην RDC Informatics το όραμα που εμπνέει τη δράση μας στην Αγορά αυτή.

HR P.: Πόσο κοντά είστε στην υλοποίηση του οράματος αυτού;

Δ. Κ.: Το όραμα αυτό είναι σήμερα μια πραγματικότητα για την RDC Informatics και επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη και διάθεση της πλατφόρμας λογισμικού MELO®. Πρόκειται για μια καινοτόμα πλατφόρμα λογισμικού που υλοποιεί την προσέγγιση των ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων εκπαίδευσης μετά από έρευνα και ανάπτυξη 13 ετών (έως σήμερα). Η πλατφόρμα MELO® φέρει αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ικανή να καλύψει από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη πληροφοριακή απαίτηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το module Digital School (www.rdc.gr/el/static/digital-school), το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Εκτός από τα «παραδοσιακά» εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην πλατφόρμα ενσωματώνονται λειτουργίες που εξυπηρετούν ανάγκες:

  • Learning On Demand: Ζωντανή εκπαιδευτική στήριξη κατ’ απαίτηση.
  • Social Learning: Ανάπτυξη «κοινωνικών» εκπαιδευτικών συζητήσεων ανά τμήμα & εκπαιδευτικό αντικείμενο ανάμεσα σε μαθητές & εκπαιδευτικούς.
  • Gamification: Υποστήριξη πολλαπλών μοντέλων επιβράβευσης μαθητών & καθηγητών.
  • Collaboration & Communication Tools: Πλήθος εργαλείων για την αυτοματοποίηση διαδικασιών & επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων χρηστών στο οικοσύστημα του εκπαιδευτικού οργανισμού.
  • Adaptive Learning: Υποστήριξη μοντέλων προσαρμοστικής μάθησης όπου το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων προσαρμόζεται στο γνωσιολογικό προφίλ του χρήστη & στο χρόνο που έχει στη διάθεσή του για μελέτη.

Εκτός των εργαλείων υποστήριξης ψηφιακής μάθησης, η πλατφόρμα φέρει τρία επιπλέον πανίσχυρα modules που της προσδίδουν μοναδικά χαρακτηριστικά:

  • Assessment Manager: Σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εξετάσεων & πιστοποίησης γνώσεων. Δείτε περισσότερα: www.rdc.gr/el/static/assesment-manager.
  • School Dashboard: Ψηφιακή ενημέρωση μαθητών, καθηγητών, γονέων ή HR Managers. Εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας για αύξηση της παραγωγικότητας και ταχύτερη εκτέλεση χρονοβόρων διαδικασιών σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα της Εκπαίδευσης. Δείτε περισσότερα: www.rdc.gr/el/static/school_dashboard.
  • Content Optimizer: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτυακών τόπων (web sites) με ενθυλάκωση του συστήματος ψηφιακής μάθησης. Δυνατότητα προσθήκης και λειτουργιών e-shop που επιτρέπει την άμεση διάθεση υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης με άμεση ενεργοποίησή τους στο σύστημα ψηφιακής μάθησης. Δείτε περισσότερα: www.rdc.gr/el/static/content-optimizer.

Όλα τα παραπάνω συστήματα λειτουργούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό και μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένους διαδικτυακούς τόπους με μοναδικά και πρωτότυπα web & mobile user interfaces. Η πλατφόρμα MELO® χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 500 εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, έχοντας συμβάλει τα μέγιστα στο ψηφιακό μετασχηματισμό τους καθώς σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας τους. Η πλατφόρμα διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις προκειμένου να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα και στο χώρο των επιχειρήσεων (τμήματα HR).


Ο άνθρωπος ως innovative multi-stakeholder
Για τη χρήση και την αξιοποίηση της πλατφόρμας MELO® αναφορικά με την στρατηγική ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς μας μίλησε ο Άρης Κωτσάκης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης της RDC Informatics, και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με θέμα τη Στρατηγική Διακυβέρνηση (Strategic Governance).

HR Professional: Τι θα χαρακτηρίζατε ως «όραμα» και ως «λόγο ύπαρξης» της πλατφόρμας MELO® μέσα από τη προσέγγιση Strategic Collaboration Concept στην Εκπαίδευση σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα;

Άρης Κωτσάκης: Ο Άνθρωπος ως “innovative multi-stakeholder” ήταν και παραμένει στο κέντρο της έρευνας, ανάπτυξης και της υλοποίησης εφαρμογών ψηφιακής μάθησης της RDC Informatics, και μάλιστα μέσα από πολλούς, ετερόκλητους ρόλους «συν-δέσμευσής» του στην όλη διεργασία της μάθησης.

Ο λόγος ύπαρξης, δηλαδή η αποστολή της πλατφόρμας MELO® μέσα από τη προσέγγιση Strategic Collaboration Concept δεν είναι άλλος από την υλοποίηση του moto που συχνά χρησιμοποιούν οι senior consultants της RDC Informatics “No EDU without U”.

Τοποθετούμε τον Άνθρωπο (για κάθε ρόλο ξεχωριστά) στο κέντρο κάθε ψηφιακής εμπειρίας, ενώ τα εργαλεία ενημέρωσης, μάθησης, συνεργασίας, αξιολόγησης και αλληλεπίδρασης συνεισφέρουν αθροιστικά στην ενδυνάμωση της προσωπικής του ανάπτυξης, εντός του πλαισίου των στρατηγικών στόχων του οργανισμού που απασχολείται.

HR P.: Πείτε μας λίγα λόγια για να καταλάβουμε την αποστολή αυτή.

A. K.: Η αποστολή της πλατφόρμας MELO® μέσα από τη προσέγγιση Strategic Collaboration Concept είναι η τεκμηριωμένη και αμοιβαία επωφελής συν-δέσμευση των εταίρων που συνεργάζονται στην αρένα της ψηφιακής μάθησης, ώστε να προχωρήσει σταδιακά η διαδικασία του στρατηγικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας υπηρεσιών e-TRAINER σε υπηρεσίες e-ENABLER για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο. Και αυτό, προς μέγιστο ταυτόχρονο όφελος όλων των εταίρων που «βλέπουν» τη διαδικασία e-LEARNING μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, έχοντας μάλιστα -κατά κανόνα- και διαφορετικά συμφέροντα (Human Centric Multistakeholder Engagement by Learning Outcomes). Ο ανθρωποκεντρικός μετασχηματισμός, δηλαδή, της Ψηφιακής Μάθησης, ώστε αυτή καθημερινά να «προσθέτει πραγματική αξία» προς όφελος του Ανθρώπινου Κεφαλαίου που μετέχει σε αυτήν, με τέσσερα κύρια ζητούμενα που αποτελούν και την 4-διάστατη στρατηγική του στοχοθεσία.

HR P.: Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι αυτού του ανθρωποκεντρικού μετασχηματισμού της ψηφιακής μάθησης;

A. K.: Οι στρατηγικοί στόχοι είναι:
α. Η ελάφρυνση του ψηφιακού φορτίου που δέχεται ο καθημερινός χρήστης (Agile Learning Processes) μέσω υλοποίησης πρακτικών Lean User Experience (UX).
β. Η διαρκής πρόσθεση «λειτουργικής αξίας» στον άνθρωπο, θέτοντας το 100% της συστημικής καινοτοτομίας στην υπηρεσία των πολλαπλών ρόλων συμμετοχής του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, μέσα από επιβράβευση του χρήστη με προσεγμένες «καλές λειτουργικές εκπλήξεις» στην καθημερινότητα του (Gamification & Augmented Reality Services).
γ. Η καθημερινή ενδυνάμωση, κινητοποίηση, διευκόλυνση του Ανθρώπινου κεφαλαίου στην πορεία του προς την Αναγνώριση και Πιστοποίηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων μέσα από διεθνώς αποδεκτά συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης Προσώπων και Διεργασιών (Able People).
δ. Η επιχειρησιακή και λειτουργική διευκόλυνση του «στρατηγικού μετασχηματισμού» της επιχειρησιακής εκπαίδευσης μεταφέροντας το λειτουργικό κέντρο βάρους από τη “Διαδικασία e-Learning“ στο «Μαθησιακό Αποτέλεσμα» (για τους αποδέκτες της υπηρεσίας), και συνάμα στην επίτευξη «Επιχειρησιακής Αριστείας» για την επιχείρηση-οργανισμό μέσα από μετρήσιμους δείκτες (HR performance KPIs).

HR P.: Ποιο είναι κατά την άποψή σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής;

A. K.: Η ανθρωποκεντρική οπτική γωνία θεώρησης του πεδίου της Ψηφιακής Μάθησης είναι σε θέση να προσθέσει ιδιαίτερη αξία και ανταγωνιστικότητα στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο. Η πλατφόρμα MELO® μέσα από τη προσέγγιση Strategic Collaboration Concept παρέχει τη μεθοδολογία και όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία στον κάθε «ρόλο» του ψηφιακού οικοσυστήματος για την εξέλιξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό.