Πριν από τρεις δεκαετίες, οι πατέρες του re-engineering, ο Michael Hammer και James Champy, έγραψαν ένα μοναδικό βιβλίο με τίτλο: «Reengineering the Corporation» που σήμερα μοιάζει αρχαίο. Το περιεχόμενό του όμως είναι αξεπέραστο!

Χαρακτηριστικό case study στο βιβλίο είναι αυτό της Ford που στη δεκαετία του ’80 απέκτησε μερίδιο μετοχών της Mazda. Όταν τα στελέχη της Ford επισκέφτηκαν την Mazda, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η Mazda απασχολούσε στο λογιστήριο προμηθευτών 5 άτομα, όταν το αντίστοιχο λογιστήριο της Ford απασχολούσε 500 άτομα!

Η σχέση της Mazda με την Ford το 2008 στην παραγωγή αυτοκινήτων ήταν 1 προς 4: Mazda=1.300.000, Ford=5.500.000. Το 2008 η Mazda απασχολούσε 40.000 υπαλλήλους και η Ford 231.000 υπαλλήλους (σχέση υπαλλήλων 1 προς 5,5).Η βασική αιτία που η Ford είχε 100 φορές περισσότερους στο λογιστήριο από την Mazda ήταν η λάθος οργάνωση σχετικά με την προμήθεια εξαρτημάτων. Το βασικό re-engineering που έκανε η Ford για να βελτιωθεί ήταν να αλλάξει από το «Πληρώνουμε όταν παραλάβουμε το τιμολόγιο», στο «Πληρώνουμε όταν παραλάβουμε τα εξαρτήματα» και τέλος στο «Πληρώνουμε όταν χρησιμοποιήσουμε τα εξαρτήματα».

Αυτή η απλή αλλαγή οδήγησε την Ford στον να έχει 125 άτομα στο λογιστήριο αντί για 500! Αποτυχημένες διεργασίες σε εταιρικό επίπεδο οδηγούν τις εταιρείες στην σπατάλη και στο κλείσιμο με απόλυση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους μετόχους της εταιρείας. Σήμερα στο «Greek Corporation», 3 χρόνια AC (After Castellorizo), συνεχίζουμε σαν χώρα με άκρως «Προβληματικά processes», με «λάθος παραγωγή προϊόντων», και «έλλειψη στρατηγικής και σκοπού» (vision και mission).

To «Greek Corporation» απαιτεί ΑΜΕΣΟ re-engineering σε ότι σαθρό, σάπιο και προβληματικό process (διεργασία) υπάρχει για δεκαετίες. Το 2010 η Ford είχε 164.000 άτομα προσωπικό και έσοδα $128,9 δις (http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company). Το «Greek Corporation» αντιστοίχως το 2010 είχε έσοδα το 50% των εσόδων της Ford.

Κάποιες απλές ιδέες re-engineering που θα άλλαζαν δραματικά το «Greek Corporation» θα ήταν:
– Από το «κάνουμε μόνο ότι επιτρέπεται» να πάμε στο «κάνουμε τα ΠΑΝΤΑ εκτός από αυτά που ρητά απαγορεύονται» (αυτό καταργεί το 95% της νομοθεσίας).
– Από το «κάνουμε απογραφή για να δούμε πόσοι είμαστε» να πάμε στο «μέσα σε 15 ημέρες υποχρεούμαστε να δηλώσουμε τη νέα μας διεύθυνση στο κράτος» με ποινικές ευθύνες για όσους δεν το κάνουν (αυτό θα σταματήσει την «ερήμην καταδίκη» πολιτών που δεν τους «βρίσκουν» οι αρχές).
– Από το «πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας στο τέλος κάθε έτους» να πάμε στο «πληρώνουμε τα τέλη την ημέρα των γενεθλίων μας».
– Από τους 87 κωδικούς (Αριθμός Μητρώου Αρρένων, ΑΦΜ, Ταυτότητα, Διαβατήριο, ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.) να πάμε σε «ένα μοναδικό κωδικό που αποδίδεται ηλεκτρονικά από την στιγμή της γέννησής μας».
– Από το «η εφορία αποδίδει ΑΦΜ σε μια νέα εταιρεία» να πάμε στο «το ΑΦΜ μας είναι ο προηγούμενος κωδικός που ενεργοποιείται ηλεκτρονικά όταν ξεκινάμε επαγγελματική δραστηριότητα» .
– Από το «το κράτος δεν εμπιστεύεται κανέναν» να πάμε στο «το κράτος εμπιστεύεται τους πάντες» με αυστηρότατες διοικητικές ποινές για τους παραβάτες.
– Από το «οι εταιρείες θα καλούνται για φορολογικό έλεγχο από τις εφορίες» να πάμε στο «οι εταιρείες να ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς λογιστές κάθε χρόνο».
– Από το «θεωρώ παραστατικά στην εφορία» να πάμε στο «δεν θεωρούμε τίποτε και δηλώνουμε τα πάντα μέχρι λεπτού» με εξοντωτικούς μηχανισμούς ελέγχων.
διαδίκτυο» (αυτό θα μείωνε δραματικά το κόστος λειτουργίας όλων των εταιρειών και θα έσωζε εκατομμύρια δένδρα).
– Από το «δωρεάν παιδεία σε όλους» να πάμε στο «δωρεάν παιδεία με αυστηρούς κανόνες».
– Από το «η κακή αγορά και το καλό κράτος» να πάμε στο «η καλή αγορά και το απαραίτητο κράτος» .

Τα «think tanks» θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ατελείωτες λίστες με απλές αλλαγές που κάνουν re-engineering του «Greek Corporation». Διαφορετικά η στιγμή που το «Ελληνικό Οικοδόμημα» θα καταρρεύσει όπως ακριβώς κατέρρευσε το RANA PLAZA στο Μπανγκλαντές στις 24/4/2013 δεν είναι μακριά…Όμως η υλοποίηση αυτών των αλλαγών δεν γίνεται με ευχολόγια. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ επιστήμη που μπορεί να υλοποιήσει τις αλλαγές που απαιτούνται για το «Re-Εngineering του Greek Corporation» είναι το Project Management (Διοίκηση Έργων)!

Πληροφορίες:
12 PM Consulting Θεοφάνης Γιώτης, MSc, Ph.D C, PMP®, MCT
E: [email protected]
www.12pm.org