Τη δημιουργία για πρώτη φορά ψηφιακής πλατφόρμας με την επωνυμία «ReBrain Greece» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Eργάνη ΙΙ» προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο στόχο της δημιουργίας του «ReBrain Greece» είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης των ταλέντων και διασύνδεσης των επιστημόνων – εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που προσφέρονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα θα λειτουργεί παράλληλα με τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών για την αγορά εργασίας, το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και με οποιονδήποτε άλλον φορέα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Η καταχώριση των ζητούμενων, εκ μέρους των επιχειρήσεων, προσόντων και δεξιοτήτων θα διενεργείται με βάση την ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τις δεξιότητες/ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations – ESCO).

Το Υπουργείο εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται δραστικά μέτρα για τον επαναπατρισμό των νέων άξιων εργαζομένων που έφυγαν από τη χώρα, ώστε να τους ανακαλύψουν και να τους επαναπροσελκύσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κόμβος διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης αλλά και να τονωθούν οι περιοχές της χώρας που απώλεσαν ταλέντα και εργαζόμενους, «κάτι που προκάλεσε ταχεία “αποψίλωση” της κατά τόπου αγοράς εργασίας καταδικάζοντας σε εργασιακό μαρασμό τόσο τις αστικές περιοχές αλλά κυρίως τον επαρχιακό ιστό».