Ολοκληρώθηκε με σημαντική συμμετοχή στο Λονδίνο, στις 20 Απριλίου, η πρώτη εκδήλωση προσέλκυσης Ελλήνων εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων με τίτλο «Rebrain Greece Strategy: Connecting talents with leading enterprises» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 12 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι υποψήφιοι ξεπέρασαν τους 600, ενώ από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν αναδείχθηκαν οι ελλείψεις ταλέντων στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας για σύγχρονες δεξιότητες που προσδίδουν εξωστρέφεια, καινοτομία αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εταιρικών παρουσιάσεων, ακολούθησαν οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων από τους επικεφαλής των μονάδων Ανθρωπινού Δυναμικού των ανωτέρω εταιρειών, οι οποίοι και διαπίστωσαν τον υψηλό δείκτη προσόντων που διαθέτουν οι έλληνες που σταδιοδρομούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για το λόγο αυτό πολλές κρίθηκαν επιτυχείς και αναμένεται να οδηγήσουν στη κάλυψη της πλειοψηφίας των ανοικτών θέσεων εργασίας που είχαν στην αναρτηθεί στην πλατφόρμα «Rebrain Greece». Σημειώνεται δε ότι το ενδιαφέρον που εκφράστηκε μέσω της πλατφόρμας από τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε σε 1.500 εγγραφές.