Νευραλγικό κομμάτι της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι η προσέλκυση και η επιλογή προσωπικού. Ξέρουμε όλοι ότι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών είναι οι άνθρωποί τους, ένα πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται ή αναπαράγεται. Η προσέλκυση και η επιλογή είναι το αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών διαδικασιών και σοβαρής και απαιτητικής εργασίας.

Oδηγός Στελέχωσης
Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους ασχολούνται τόσο με διαφορετικά κομμάτια της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, όσο και εξειδικευμένα με την προσέλκυση και την επιλογή προσωπικού. Και επειδή ο χώρος του ανθρώπινου δυναμικού απαρτίζεται συχνά, από στελέχη που λειτουργούν εμπειρικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, το βιβλίο αυτό τους προσφέρει αρκετές νέες γνώσεις.

Στην ουσία, τους βοηθά να κατανοήσουν τη σειρά και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οργανώνεται η προσέλκυση και να γίνεται η επιλογή προσωπικού.

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού

  • Η επιλογή προσωπικού αποτελεί μέρος ενός συστήματος διοίκησης ποιότητας με πολλές ψυχολογικές προεκτάσεις. Οι άνθρωποι αποτελούν προσωπικότητες διαφορετικές με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
  • H προσέλκυση και η επιλογή προσωπικού στηρίζονται στην αναγνώριση και την καταγραφή των αναγκών του οργανισμού, ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος προγραμματισμός και να τεθούν τα απαραίτητα κριτήρια μέσα από την περιγραφή και ανάλυση θέσης εργασίας. Η μέθοδος επιλογής προσωπικού διαμορφώνεται με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την παραπάνω διαδικασία και με βάση αξιολογικά πρότυπα όπως είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η κατασκευή τεστ, η δυνατότητα πραγμάτωσής τους.
  • Η υιοθέτηση προτύπων για τις διαδικασίες επιλογής απαιτούν από εμάς να εκτιμήσουμε την απόδοσή τους και να προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις μεθόδους.
  • Η προσέλκυση υποψηφίων πραγματοποιείται σίγουρα με πολλαπλούς τρόπους. Εξίσου σημαντική είναι και η μορφή της αίτησης υποψηφιότητας.
  • Υπάρχουν, επίσης, πολλοί τρόποι επιλογής προσωπικού: συνέντευξη, δείγμα έργου, ψυχομετρικά τεστ, εναλλακτικές μορφές επιλογής. Ποια είναι καλύτερη, όμως, κάθε φορά; Ποια απόδοση έχει και πώς θα τη μετρήσουμε; Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, πριν την υιοθέτηση ή απόρριψή της;
  • H είσοδος του (νέου) εργαζομένου σε έναν οργανισμό δεν ολοκληρώνεται μόνο μέσα από την διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής, αλλά και με το γενικότερο ταίριασμά τους στο πλαίσιο του οργανισμού. Το να ταιριάζει κάποιος άτομα και θέσεις αποτελεί δύσκολη εργασία και απαιτεί πρώτα ρεαλιστική επισκόπηση της δουλείας που θα κληθεί ο εργαζόμενος να κάνει. Η ποιότητα της εργασιακής ζωής αναδεικνύεται εξίσου σημαντική.
  • Η διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής πάσχει, όμως, και από λάθη και «ψευδαισθήσεις». Για το λόγο αυτό, απαιτείται συνεχής βελτίωση ως προς τις διαδικασίες, καθώς και προσωπική αξιολόγηση από την πλευρά της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η διάρθρωση του βιβλίου που με απλό και κατανοητό τρόπο καταφέρνει να συστηματοποιήσει και να οργανώσει την προσέλκυση και την επιλογή του προσωπικού, καθώς και να αποτελέσει ένα χρήσιμο «πιλότο» για το τμήμα μας χωρίς τυποποιήσεις ή γενικεύσεις.