Mε το digitization των οργανισμών να αποτελεί μονόδρομο, το ηρ καλείται να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού. οι τάσεις, οι στρατηγικές και τα εργαλεία που καθιστούν αυτή τη μετάβαση επιτυχημένη θα αναλυθούν στο δεύτερο Digi HR Conference, που διοργανώνει το HR Professional και η BOUSSIAS, στις 18 Οκτωβρίου 2017.

Οι αλλαγές που βιώνει σήμερα η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού δεν είναι μόνο σημαντικές και ριζικές, αλλά συντελούνται και με απίστευτα ταχείς ρυθμούς. Από εκεί που κάποτε αντιμετωπίζονταν ως ένα υποστηρικτικό τμήμα, το οποίο παρείχε υπηρεσίες στους εργαζόμενους, το HR σήμερα καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό που σαρώνει τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Καμία εταιρεία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει το τρένο αυτής της αλλαγής, και οι ηγέτες του HR βρίσκονται υπό πίεση πλέον να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθεια των οργανισμών να «είναι ψηφιακοί» και όχι απλώς να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες. Έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των εταιρειών έχουν ήδη ξεκινήσει προγράμματα ανασχεδιασμού του τμήματος HR προκειμένου να αξιοποιήσουν ψηφιακά και mobile εργαλεία, μέσα στο πλαίσιο ενός γενικότερου ανασχεδιασμού τους προκειμένου να αναπτύξουν ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο που αναδεικνύει έρευνα της Deloitte είναι το γεγονός ότι ήδη το 33% των τμημάτων HR που συμμετείχαν δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), παρόλο που οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν φτάσει ακόμα σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας.

Το περιεχόμενο του συνεδρίου
Στόχος του “Digi HR: Redefine HR to optimize workforce and workplace”, είναι να καταγράψει και να αναδείξει τις στρατηγικές, τις πρακτικές και τα εργαλεία αυτά που μπορούν να συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση των οργανισμών με τις απαιτήσεις της εποχής, αλλά και να επιτρέψουν τα βέλτιστα οφέλη που αυτή προσφέρει.

Στο συνέδριο θα συζητηθεί η νέα αποστολή του ΗR και ο ρόλος του ως το τμήμα που θα βοηθήσει τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας να μετασχηματιστούν και να προσαρμοστούν στη νέα ψηφιακή νοοτροπία και τρόπο λειτουργίας. Τα ζητήματα που θα αναλυθούν μέσα από τις παρουσιάσεις ελλήνων και ξένων ειδικών και practitioners, θα επικεντρωθούν σε τρεις περιοχές:

  • Digital HR: πώς μπορεί το ίδιο το τμήμα HR να αλλάξει και να μετασχηματιστεί προκειμένου να λειτουργεί ψηφιακά, να αξιοποιήσει τα νέα ψηφιακά εργαλεία για να παρέχει λύσεις και ταυτόχρονα να καινοτομεί
  • Digital workforce: Πώς μπορεί το HR να εφαρμόσει νέες πρακτικές management που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός digital-suvvy ανθρώπινου δυναμικού, που θα επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας;
  • Digital workplace: Πώς μπορούν οι εταιρείες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που θα προάγει την παραγωγικότητα και την καινοτομία, θα χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, και ταυτόχρονα θα ενισχύει το engagement αλλά και το wellbeing των ανθρώπων της;

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Digi HR θα εστιάσει στις τάσεις, τις τεχνολογίες, τις στρατηγικές και τις βέλτιστες πρακτικές αυτές που διαμορφώνουν το σύγχρονο HR και περιβάλλον εργασίας.


ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Andy Spence
HR and Workforce advisor, writer, coach, trainer and speaker

O Andy Spence είναι ειδικός σε θέματα HR και workforce transformation, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε πολύπλοκα προγράμματα διαχείρισης αλλαγής σε διάφορους κλάδους στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποστολή του είναι να βοηθάει στην ανάπτυξη καλύτερων οργανισμών. Είναι ο ιδρυτής της Glass Bead Consulting, και εργάζεται εκεί που η τεχνολογία συναντά τη στρατηγική, την οργανωσιακή αλλαγή και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πιστεύει ακράδαντα ότι πολλές από τις πρακτικές και τις διαδικασίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ανήκουν στον περασμένο αιώνα και για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν και να επανασχεδιαστούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας. Συμμετέχει ως ομιλητής σε παγκόσμια συνέδρια γύρω από τη διαχείριση ανθρώπων, το σχεδιασμό HR services, τα people analytics και το μέλλον της εργασίας, αρθρογραφεί για λογαριασμό του CIPD, του HRO Today Global, του Strategic HR Review και άλλων εκδόσεων, καθώς και στο blog “ΗR Transformer”. Στην παρουσίασή του στο συνέδριο, ο Andy θα εστιάσει στις ευκαιρίες που δημιουργεί για το HR η αυτοματοποίηση, αναλύοντας ποιες περιοχές είναι οι πλέον κατάλληλες, ποιες τεχνολογίες και ποια εργαλεία είναι τα βέλτιστα, αλλά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί μία τέτοια προσπάθεια να προσδώσει τα βέλτιστα οφέλη.

Barry Flack
HR Consultant, HR Tech Advisor

Ο Barry Flack είναι έμπειρος σύμβουλος σε θέματα HR και τεχνολογίας και βοηθάει τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και τους παρόχους HR τεχνολογιών να ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική τους με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων και της αγοράς, με πρακτικές λύσεις και συμβουλές που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Είναι ανεξάρτητος και βραβευμένος επαγγελματίας σε θέματα HR και διαχείρισης ταλέντου και διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, συνεργαζόμενος με μεγάλες διεθνείς εταιρείες σε διάφορους κλάδους, όπως οι BT, UBS, Thomson Reuters και Primark. Ο Burry κάνει διαλέξεις και συμμετέχει συχνά ως keynote speaker σε διεθνή HR συνέδρια. Επίσης καθοδηγεί ως μέντορας μία σειρά από πρωτοπόρα start-ups στο χώρο της HR τεχνολογίας, προκειμένου να τις βοηθήσει να κατανοήσουν την αφορά τους, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν.

Στην παρουσίασή του στο συνέδριο ο Barry, θα εστιάσει στο νέο workplace που η ψηφιοποίηση επιφέρει και πιο συγκεκριμένα στο κυρίαρχο, ίσως, ζητούμενο, που είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μέσα στα νέα δεδομένα της εποχής. Ο Barry, μεταξύ άλλων, θα δώσει πρακτικές συμβουλές για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας έργων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου workplace που προάγει την συνεργασία.

Erik van Vulpen
Digital HR & Analytics Expert, συγγραφέας

Ο Erik van Vulpen είναι ειδικός σε θέματα digital HR, με εξειδίκευση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως entrepreneur στην τεχνολογία του HR διαθέτει μακρά εμπειρία γύρω από διαφορετικές λύσεις λογισμικού για το HR. Είναι ο ιδρυτής του AnalyticsinHR.com. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη online πλατφόρμα παγκοσμίως για την αξιοποίηση των δεδομένων από το HR. Στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι να δείξει πώς ένας περισσότερο data-driven τρόπος διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία τόσο στο τμήμα HR όσο και στο σύνολο του οργανισμού. Ο Erik είναι ο συγγραφέας του βιβλίου “The Basic Principles of People Analytics”, ενώ συμμετέχει συχνά σε διεθνή συνέδρια ως ομιλητής για την επίδραση του Digital HR. Είναι business psychologist, με σπουδές νομικής, ψυχολογίας και business administration. Στην παρουσίασή του στο συνέδριο, ο Erik θα αναλύσει πώς το digitization αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται και πώς αυτό επηρεάζει με τη σειρά του τις επιχειρήσεις και κυρίως τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Jonathan Ferrar
HR analytics expert, Founder & Managing Director, OchreRock

Ο Jonathan Ferrar είναι παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας, ομιλητής και influencer γύρω από θέματα στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, workforce analytics και το μέλλον της εργασίας (Future of Work). Εξειδικεύεται στην παροχή βοήθειας προκειμένου οι ηγέτες του HR να καταστούν περισσότερο “analytical” στη λήψη αποφάσεων μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών και εστιασμένων στις ανάγκες του επιχειρείν στρατηγικών γύρω από τα analytics. Το 2014, το LinkedIn τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους “Top HR Analytics Influencers”, ενώ το 2017 συμπεριλήφθηκε στους “15 ΗR and People Analytics Experts to Follow”, του Jibe.

Ο Jonathan είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου “The Power of People”, το οποίο πραγματεύεται πώς οι επιτυχημένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα workforce analytics για να βελτιώσουν την επιχειρηματική απόδοση. Είναι πολύ έμπειρος και δημοφιλής ομιλητής σε συνέδρια του κλάδου και εταιρικά events.

Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας συνεργαζόμενος με μεγάλες εταιρείες, όπως η IBM, η Andersen Consulting (σήμερα Accenture) και η Lloyds Bank, ως υψηλόβαθμο στέλεχος ενώ έχει εργαστεί και ως σύμβουλος γύρω από την ανάπτυξη και υλοποίηση HR στρατηγικών, πρακτικών και τεχνολογιών.

Στην παρουσίασή του στο συνέδριο ο Jonathan θα εστιάσει στη σημασία των HR analytics, αναλύοντας τις κυρίαρχες τάσεις και προκλήσεις.