Τη δέκατη διάκρισή του έλαβε την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου το ReGeneration, καθώς απέσπασε το Βραβείο «ΜΚΟ την Χρονιάς» στην κατηγορία «Εκπαίδευση», στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards 2020, των βραβείων που διοργανώνονται από την BOUSSIAS και αναδεικνύουν τις ιδέες και τις συνεργασίες κάθε Υπεύθυνης Επιχείρησης, η οποία δεσμεύεται στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από 1300 πτυχιούχοι σε 500+ συμμετέχουσες εταιρείες, οι οποίες δείχνουν έμπρακτα ότι στηρίζουν την επόμενη γενιά, αλλά και ότι συνεχίζουν να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, αφού το ποσοστό των συνεργασιών που ανανεώνονται ανέρχεται στο 92%, ενώ, ταυτόχρονα, το πρόγραμμα μετρά 170.000 ώρες εκπαίδευσης και 17.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς από τους συμμετέχοντες.