Στοχεύοντας στην εκπαίδευση των νέων που αναζητούν εργασία, το ReGeneration, πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, ανακοίνωσε συνεργασία με το LinkedIn Learning, την εκπαιδευτική πλατφόρμα της LinkedIn.

Αναλυτικότερα, το ReGeneration, μέσω του LinkedIn Learning, προσφέρει χιλιάδες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όσους έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία έναν κύκλο του προγράμματος. Έτσι, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον εξατομικευμένο λογαριασμό τους και στη συνέχεια να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 online μαθήματα σε soft, hard και business skills, λαμβάνοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση αλλά και την ανάλογη πιστοποίηση.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τo ReGeneration, τα τελευταία 5 χρόνια, έχει καταφέρει να τοποθετήσει περισσότερους από 1.100 ταλαντούχους νέους σε οργανικές θέσεις εργασίας, σε 430 εταιρείες πανελλαδικά, με τις 600 προσλήψεις από αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και σήμερα.