Περισσότερους από 421 ταλαντούχους νέους, σε 273 εταιρείες πανελλαδικώς, τοποθέτησε σε οργανικές θέσεις εργασίας το ReGeneration από τον Μάρτιο έως το Νοέμβριο του 2020, παρά τα δύο καθολικά lockdown στη χώρα, παρουσιάζοντας ανάπτυξη της τάξης του 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αναλυτικότερα, με σύμμαχο την τεχνολογία, πραγματοποιήθηκαν 2500 virtual συνεντεύξεις, ενώ 1200 νέοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς περισσότερες από 85.000 ώρες εκπαίδευσης σε ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν σε virtual περιβάλλον οι δύο Γενικοί κύκλοι του προγράμματος (5.700 αιτήσεις), οι δύο κύκλοι Project Future σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς (5.900 αιτήσεις) καθώς και η νέα πρωτοβουλία ReGeneration DigiYouth Initiative powered by Microsoft, ένα πρόγραμμα re/upskilling νέων που συνδυάζει μοναδικά τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία της Microsoft και την τεχνογνωσία του ReGeneration.