Από την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου ξεκίνησε το ReGeneration, το πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, τον 10ο κύκλο του.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να εφοδιαστούν με πολύπλευρα προσόντα, διευκολύνοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενώ, μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από 1.300 πτυχιούχοι σε 500+ συμμετέχουσες εταιρείες.

Παράλληλα, και στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής και ένταξης καινοτόμων πυλώνων στο πρόγραμμα, το ReGeneration ξεκίνησε μια νέα συνεργασία με το Linkedin Learning, στο οποίο, αφού δημιουργήσουν τον εξατομικευμένο λογαριασμό τους, οι συμμετέχοντες θα έχουν, πλέον, δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 online μαθήματα σε soft, hard και business skills. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, με το πρόγραμμα να είναι, ήδη από τον προηγούμενο κύκλο του, προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία.