Συμπληρώνοντας 5 χρόνια λειτουργίας στην ελληνική κοινωνία, το ReGeneration παρουσιάζει το πρώτο Impact Report του προγράμματος, το οποίο αποτυπώνει στοιχεία και συμπεράσματα για την νεανική ανεργία και απασχόληση, το χάσμα δεξιοτήτων και το brain drain, την προσφορά του προγράμματος στην ενίσχυση και καταπολέμηση των παραπάνω φαινομένων, τη χαρτογράφηση της αγοράς junior υποψηφίων και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες του προγράμματος.

Επίσης, στο Impact Report παρουσιάζονται με αριθμούς τα 5 χρόνια δράσης του ReGeneration, το οποίο έχει καταφέρει να τοποθετήσει περισσότερους από 1.100 νέους σε οργανικές θέσεις εργασίας, σε 400 εταιρείες πανελλαδικώς. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος έχουν συμπληρωθεί 170.000 ώρες εκπαίδευσης σε soft και hard skills και έχουν προσφερθεί 16.000 ώρες εθελοντικής εργασίας. Σημειώνεται, τέλος, ότι το ποσοστό ανανέωσης συνεργασίας των εταιρειών με τους υποψηφίους του προγράμματος ανέρχεται στο 90%, ενώ υπολογίζεται ότι έχουν ήδη δοθεί περίπου 7.700.000 ευρώ, σε μισθούς νέων που έχουν προσληφθεί μέσω του προγράμματος.