Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης πρωτοπόρων επιχειρηματιών μεταξύ των υπαλλήλων τους, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Regus, το 26% των επιχειρηματιών στην Ελλάδα πιστεύει ότι η ευέλικτη εργασία αποτελεί βασικό παράγοντα. Δεδομένης της αυξανόμενης σπουδαιότητας της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας εντός της επιχείρησης στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να εντοπίσουν τα μέτρα που θεωρούν βασικά στην εκπαίδευση των επονομαζόμενων ενδοεπιχειρηματιών. Περισσότερες από τις μισές ελληνικές εταιρείες επέλεξαν τα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων (67%). Ακολούθησαν οι απαντήσεις για ανάμιξη προσωπικού διαφορετικών αρμοδιοτήτων (39%) και για επίσημα προγράμματα εκπαίδευσης (39%). Τέλος, το 33% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι τα επίσημα προγράμματα καινοτομίας αποτελούν βασικό κίνητρο καινοτομίας.