Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Regus αναφορικά με την επιστροφή των γυναικών στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό μετά από άδεια μητρότητας το 86% των εταιρειών στην Ελλάδα ανέφερε ότι οι εταιρείες που δεν προσλαμβάνουν γυναίκες που επιστρέφουν από άδεια είναι σε μειονεκτική θέση, ενώ το 65% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενες μητέρες έχουν πολύτιμες ικανότητες και γνώσεις.

Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της τελευταίας έρευνας που κατέγραψε τις απόψεις πάνω από 19.000 ιδιοκτητών επιχειρήσεων και ανώτερων διοικητικών στελεχών σε 98 χώρες. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι οι ευέλικτες ώρες εργασίας, η εργασία πιο κοντά στο σπίτι και η επιλογή βιντεοδιάσκεψης στη θέση των ταξιδιών, τουλάχιστον ορισμένες φορές, συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων στρατηγικών για να επιστρέφουν περισσότερες μητέρες στο εργατικό δυναμικό.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 27% των Ελλήνων ερωτηθέντων ανέφερε ότι περισσότερες γυναίκες ζητούν να εργάζονται από απόσταση όταν επιστρέφουν στην εργασία. Τέλος, λόγω των αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων, το 51% όσων συμμετείχαν στην έρευνα έχει παρατηρήσει ότι οι γυναίκες παίρνουν πλέον μικρότερες άδειες μητρότητας.