Στο 10,6% της απασχόλησης, το υψηλότερο σημείο από το 2009, ανήλθε ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στον τουρισμό, και συγκεκριμένα στα καταλύματα και στην εστίαση, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2018, αποδεικνύοντας τη θετική επίδραση του κλάδου στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ, σε αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους, η απασχόληση σε καταλύματα και εστίαση κατέγραψε, το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018, τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων (411,1 χιλ.) από το 2009, υπερβαίνοντας και το προηγούμενο υψηλότερο σημείο του 2017 (398,7 χιλ.). Η απασχόληση στα καταλύματα και στην εστίαση μεταξύ 2009 και 2018 αυξήθηκε κατά 12,7%, σε αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους, όπου η απασχόληση την ίδια περίοδο κατέγραψε μείωση κατά 18,2%.

Παράλληλα, οι μελετητές παρατηρούν αύξηση της μερικής απασχόλησης, μετά την ανάκαμψή του το 2013, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, η οποία εκτιμάται πως δεν λειτούργησε εις βάρος της πλήρους απασχόλησης αλλά προστέθηκε στην αύξηση αυτής.  Μάλιστα, η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, τόσο στα καταλύματα και στην εστίαση (16,3%) όσο και στους λοιπούς κλάδους (8,5%), είναι περίπου η μισή σε σχέση με τα επίπεδα της Ε.Ε.