Το Reload Greece ανακοίνωσε τις νικήτριες ομάδες του Young Entrepreneurs Programme (RGYEP) στην τελική διαγωνιστική φάση του προγράμματος (RGYEP Final Pitch Event), που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020, περισσότεροι από 850 φιλόδοξοι νέοι και νέες έλαβαν μέρος σε workshops και events του RGYEP στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ολλανδία, με την τελική διαγωνιστική εκδήλωση να λαμβάνει χώρα διαδικτυακά, λόγω του Covid-19 και νικητές να αναδεικνύονται οι εταιρείες Nanoshield (βραβείο Rising Star), Gluco Live (βραβείο καινοτομίας) και Solex (βραβείο Socialand Environmental Impact).

Σημειώνεται ότι το Young Entrepreneurs Programme αποτελεί έναν, τριών σταδίων, επιταχυντή, ο οποίος εκπαιδεύει και προετοιμάζει νέους επιχειρηματίες ώστε να αναπτύξουν πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες σε βιώσιμες startups, με θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο στην Ελλάδα.