Η υγεία των γυναικών επιβαρύνθηκε αρκετά την περίοδο της πανδημίας σύμφωνα με την έρευνα του Ομίλου Adecco “Resetting Normal Report 2021”, καθώς πολλές γυναίκες υπέφεραν από επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι μεγάλο ποσοστό των γυναικών, σε σύγκριση με τον αντρικό πληθυσμό, εργάζονται σε τομείς που επλήγησαν ιδιαίτερα από τον COVID, όπως ο τουρισμός, το λιανεμπόριο, η υγεία και η κοινωνική περίθαλψη. Η έρευνα έδειξε πως οι άντρες και οι γυναίκες αντιμετώπισαν διαφορετικά την πανδημία.

Σε πολλές κοινωνίες οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την φροντίδα του σπιτιού. Αυτό το φαινόμενο αυξήθηκε δραματικά με το κλείσιμο των σχολείων και ενώ όλες οι οικογένειες προσπαθούσαν να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους από τον ιό, οι γυναίκες ήταν εκείνες που ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας του νοικοκυριού. Οι McKinsey και Lean In βρήκαν ότι στην αρχή της πανδημίας οι αμερικανίδες μητέρες ξόδευαν επιπλέον πέντε ώρες την ημέρα για οικιακές εργασίες.

Από την άλλη, στα νοικοκυριά που εργάζονταν και ο άνδρας και η γυναίκα, όταν ένας εκ των δυο αναγκάστηκε να σταματήσει από την εργασία του, στο 80% των περιπτώσεων ήταν η γυναίκα. Ως αναγκαία κίνηση προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα είναι να ενταχθούν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εργασίας που αφορούν στην τεχνολογία, «με στόχο να επιταχυνθεί η γρήγορη ψηφιακή αλλαγή, στην οποία οι γυναίκες δεν θα νιώθουν παραγκωνισμένες» αναφέρει η έρευνα, δεδομένου ότι όσο πιο σημαντικοί γίνονται οι ψηφιακοί ρόλοι στην οικονομία, τόσο χαμηλότερο είναι το μερίδιο που καταλαμβάνεται από γυναίκες.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις και οι εταιρικοί φορείς θα πρέπει να επιταχύνουν τις ρυθμίσεις που θα εξαλείφουν τις μισθολογικές διακρίσεις, θα επιβραβεύουν επιχειρήσεις που οποίες εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους τους και θα παρέχουν ευέλικτη εκπαίδευση. Τέλος, πάντα σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε προγράμματα upskilling και reskilling, με ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες που να ταιριάζουν με τον τρόπο ζωής τους.